EU støtter op om et bæredygtigt globalt fiskeri | WWF Denmark

EU støtter op om et bæredygtigt globalt fiskeriNyhed lagt på den 23 november 2012   |  
Gulfinnet Tun Fisk Fiskeri Hav Dyr MSC
Arm holding yellowfin tuna catch (Thunnus albacares), Guatemala.
© naturepl.com /Onne van der Wal / WWF
Europæisk fiskeri finder ikke kun sted i EU’s egne farvande men også i fjerne farvande langs f.eks. Afrikas kyster. EU’s eksterne fiskeriflåde – der udgør hele 25 % af den samlede europæiske fiskerflåde – har dog også medvirket til et omfattende overfiskeri i disse områder, med store miljømæssige og sociale konsekvenser.

Der blev stemt JA til et fiskeri på ret kurs!

Som del af forhandlingerne om en ny europæisk fiskeripolitik, stemte Europaparlamentet torsdag om fremtiden for EU’s eksterne fiskerier. Og det blev et overvældende ja til den ambitiøse rapport, der lå til grund for afstemningen, og som peger på de nødvendige tiltag for at få fiskeriet på ret kurs. EU’s fiskeriaftaler indgås ofte med udviklingslande, og der har gennem flere år været behov for at forbedre lovgivning og forvaltning af dette fiskeri .

EU’s eksterne fiskeriflåde har gennem flere år medvirket til et overfiskeri, der ikke bare har haft store konsekvenser for fiskebestandene men også for de lokale kystbefolkninger der er afhængig af dem. Derfor er det meget glædeligt at Europaparlamentet nu har vedtaget denne ambitiøse rapport, og vi håber det er et tegn på at man i de fortsatte forhandlinger er parat til at kæmpe for en bæredygtig fiskeripolitik” siger Mette Blæsbjerg, fiskerimedarbejder hos WWF Verdensnaturfonden.

Forhandlingerne forsætter - det samme gør WWF

Lovgivningen og reglerne for EU’s fiskerier – også i de fjerne farvande – fastsættes gennem EU’s fælles fiskeripolitik. Den igangværende reform af fiskeripolitikken er en unik mulighed for at skabe et fremtidigt bæredygtigt fiskeri. Forhandlingerne fortsætter i de kommende måneder. Efter planen skal Europaparlamentet stemme om en ny fiskeripolitisk grundforordning i henholdsvis december og marts.


Gulfinnet Tun Fisk Fiskeri Hav Dyr MSC
Arm holding yellowfin tuna catch (Thunnus albacares), Guatemala.
© naturepl.com /Onne van der Wal / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus