Put MSC-mærkede fisk i din indkøbskurv | WWF Denmark

Put MSC-mærkede fisk i din indkøbskurvNyhed lagt på den 30 maj 2013   |  
MSC Kampagne Fisk
MSC Kampagne
© MSC

Derfor lægger jeg MSC-miljømærkede fisk og skaldyr i min indkøbskurv

Af Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden (bragt i Politiken 30. maj 2013)

For nylig har man hér i Politiken kunnet læse en række artikler, der har sat miljømærket MSC under lup og debatteret, om man som forbruger nu også kan stole på, at MSC-mærket fisk og skaldyr er fisket bæredygtigt nok. I WWF er vi ikke i tvivl: Hvis vi som forbrugere ønsker at være med til at fremme udbredelsen af bæredygtigt fiskeri gennem vores indkøb, skal vi fortsætte med at købe MSC-produkter

Ifølge FN er 85 procent af verdens fiskebestande i dag enten fuldt udnyttede, overfiskede eller på grænsen til kollaps. Ser man alene på tallene for fiskeriet i EU, er situationen den, at 47 procent af fiskebestandene i Nordatlanten og 80 (firs!) procent af bestandene i Middelhavet i dag er overfiskede.

Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om, at det haster med at få vendt udviklingen, hvis der også i fremtiden skal være fisk i vores have.

For at nå det mål, mener WWF, at det nødvendigt at gå ad 3 veje på samme tid.

3 veje til målet

For det første: At blive ved med at presse på, så vores politikere vedtager reguleringer, der får fiskerne til at fiske bæredygtigt. Et pres der har været medvirkende til, at EU’s fiskeriministre i disse uger er ved at forhandle om en ny fælles fiskerireform, der skal gøre op med 30 års europæisk fiskeripolitik, der hidtil ikke har kunnet dæmme op for overfiskeriet.

For det andet: At arbejde sammen med fiskeindustrien om at fremme mere bæredygtige og skånsomme fiskerimetoder.

For det tredje: At få supermarkeder, leverandører og fiskere til at øge udbuddet af bæredygtigt fanget fisk og skaldyr, så forbrugere får mulighed for at træffe et oplyst og ansvarligt valg, når de køber ind.

Hermed kommer vi frem til MSC. For når det kommer til vildtfangede fisk og skaldyr, mener vi i WWF, at MSC er dét markedsbaseret miljømærke, der skaber de bedste resultater, hvad angår bæredygtighed.

MSC-certificerede fiskerier klarer sig bedst

En ny videnskabelig undersøgelse (Eco-label Conveys Reliable Information on Fish Stock Health to Seafood Consumers) fra 2012 konkluderer, at MSC-certificerede fiskerier klarer sig langt bedre end andre fiskerier.

Blandt andet viser undersøgelsen, at de MSC-certificerede bestande i gennemsnit er vokset med 46 procent i løbet af de sidste 10 år. Til sammenligning er de bestande, som fanges af ikke-certificerede fiskerier i samme periode, kun øget med 9 procent.

Et andet godt eksempel på resultaterne af MSC-certificering er det grønlandske rejefiskeri, som i en årrække har været fisket ubæredygtigt. I februar i år blev fiskeriet så endelig MSC-certificeret. En lang og sej proces, der tog 5 år, og hvor de grønlandske fiskere blandt andet har måttet acceptere en reduktion af deres fangstkvoter, skal vise at de har begrænset deres bifangster, samt dokumentere at deres trawlfiskeri ikke påvirker sårbare habitater og havbunden.

At f.eks. rejefiskeriet er blevet MSC-certificeret betyder ikke, at det ikke kan miste sin certificering, hvis det på sigt ikke lever op til MSC’s krav om, at der blandt andet ikke må forekomme overfiskeri. Det var noget, danske makrelfiskere måtte sande, da makrelfiskeriet i Nordatlanten sidste år fik suspenderet sin MSC-certificering efter sammenbrud i internationale forhandlinger omkring et vedvarende overfiskeri fra en række makrelfiskere, der ikke var MSC-certificeret.

Mht. en fisk som tunen, der visse steder næsten er udryddelsestruet, betyder MSC også, at vi som forbrugere i dag har mulighed for at købe dåsetun med en garanti for, at der ikke er foregået overfiskeri, og at tunfiskerne reducerer bifangst af arter som skildpadder og hajer ved at bruge skånsomme fiskemetoder.

Kun 7 procent af verdens fiskerier er MSC-certificeret

Man kan naturligvis altid stille det spørgsmål, om et miljømærke som MSC så også har sat barren højt nok i forhold til, hvad man vil acceptere som fiskeri, der er bæredygtigt. Faktum er imidlertid, at kun 7 procent af verdens fiskerier i dag er MSC-certificeret. Derudover er det kun yderligere 8 procent, der i teorien kan leve op til MSC’s standarder. Det betyder réelt, at størstedelen af verdens fiskerier i dag ikke kan opfylde MSC’s miljøstandarder.

Jeg savner derfor, at MSC’s kritikere svarer på, hvad vi indtil da så stiller op med verdens overfiskeri og de fiskerier, der ikke kan leve op til MSC’s krav, når det politisk går for langsomt med at få afskaffet det ubæredygtige fiskeri.

MSC kunne selvfølgelig vælge at sætte barren endnu højere fra starten, men konsekvensen bliver så blot, at næsten ingen fiskere kan være med, og så får vi ikke skabt den forandring i fiskerisektoren, der er nødvendig for at komme det globale overfiskeri til livs.

Det betyder ikke, at MSC er ufejlbarlig. MSC’s standarder kan og skal løbende forbedres, hvilket er grunden til, at WWF og andre organisationer sammen med forskere og fiskeindustrien lige nu deltager i den revision af MSC’s standarder, som sker hvert 5. år for at styrke ordningen. I øvrigt et åbent forum, som jeg vil opfordre andre, der ligesom WWF ønsker at få indflydelse på udviklingen af MSC, til at deltage i.

Jeg er derfor ikke i tvivl: Hvis vi som forbrugere ønsker at være med til at løse den store fælles udfordring, vi står overfor med det globale overfiskeri, så er vores bedste valg at gå efter MSC-mærket fisk og skaldyr, næste gang vi står foran køledisken i supermarkedet. 
MSC Kampagne Fisk
MSC Kampagne
© MSC Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus