| WWF Denmark


 
	© Stéfane Mauris / WWF

Virksomhedssamarbejder

Virksomheder flytter markeder

WWF er et stærkt brand, der nyder stor troværdighed i befolkningen, blandt politikere, virksomheder og embedsmænd.

I mere end 30 år har fiskeriet i EU’s farvande været forvaltet og kontrolleret gennem den fælles europæiske fiskeripolitik (CFP). Forvaltningen er gennem årene blevet bedre, ikke mindst ved den seneste reform af CFP’en i 2012/13, hvor der blev vedtaget skrappere krav om at minimere udsmid af fisk og at fiskeriet skal ske sikre en genopbygning af fiskebestandene. På trods heraf foregår der stadig overfiskeri. Nordøstatlanten er godt 30 ud af 60 bestande, ifølge EU selv, overfisket og i Middelhavet er hele 93 % af bestandene overfisket. 
 
Det er hermed klart at politik og forvaltning ikke alene kan løse problemet.

For at sikre en bæredygtig udvikling er det derfor afgørende, at også de virksomheder, som forarbejder og sælger fiskeprodukter, engagerer sig i arbejdet med at efterspørge bæredygtigt fanget fisk - og derved giver forbrugerne adgang til fisk, som er fanget med hensyn til miljøet.

Politikerne nøler - markedet rykker

Markedet er et stærkt værktøj til at flytte fiskerisektoren i en mere bæredygtig retning og vi oplever også flere og flere virksomheder henvender sig til os, fordi forventningerne hos forbrugerne konstant øges i forhold til at efterspørge bæredygtigt fangede fisk.

Når forbrugeren står i supermarkedet og kigger efter bæredygtigt og skånsomt fanget fisk og fx køber miljømærkede fisk (MSC- eller ASC-certificerede) er de med til at stemme med deres købekraft. Flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på dette og er derfor gået i dialog og samarbejde med WWF om, hvordan de kan imødekomme forbrugernes efterspørgsler vise at virksomheden tager ansvar.

Stor erfaring med erhvervs-partnerskaber

WWF har mange års erfaring med partnerskaber med virksomheder, der arbejder med fisk og skaldyr (supermarkeder, leverandører, importører, forarbejdningsvirksomheder, kantiner, restauranter og ikke mindst fiskerne selv og akvakulturproducenter) - både nationalt og internationalt.

Kommunikation og politisk arbejde

Endvidere kan vi udover, at levere solid teknisk rådgivning om bæredygtighed til virksomheder, også bidrage til udvikling af PR- og kommunikationsmuligheder, som støtter op om virksomhedernes erklærede mål for bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Erhvervssamarbejderne støtter op om en bæredygtig udvikling og om WWF’s politiske arbejde - og støtter dermed også positivt op om virksomhedernes interesser for gunstigere politiske rammebetingelser.
 

Læs mere om WWF’s virksomhedspartnerskaber her.