FIP i Det Indiske Ocean | WWF Denmark

FIP i Det Indiske Ocean rel=
Tuna purse-seine fishery in the Atlantic Ocean. May 1999.
© WWF-Canon / Hélène PETIT
Med et areal på over 70 millioner kvadratkilometer er Det Indiske Ocean verdens tredjestørste ocean, og spænder fra Afrika i øst til den sydlige spids af Asien og langs den australske vestkyst.  Det varme vejr og de stærke vinde hjælper til at skabe et velfungerende økosystem. Det Indiske Ocean er et af verdens vigtigste fiskeområder, økonomisk set, og tæller 20 % af verdens produktion af tun. Hvert år fanges omkring en million tons skipjack (Katsuwonus pelamis), gulfinnet tun (Thunnus albacares) og storøjet tun (Thunnus obesus), og Det Indiske Ocean fungerer derved som en kilde til protein og indtægt for millioner af mennesker verden over.

Not er den mest benyttede fangstmetode i tunfiskeriet i Det Indiske Ocean. Not er store net der lægges ud omkring stimerne af tun når de fundet. Brugen af avancerede elektroniske hjælpemidler, såsom ekkolod, sonar, plottere og såkaldte ”fish aggregation devices” (FADs), har hjulpet fiskerne med hurtigere at finde tunen at fange enorme mængder. Der kan i nogle fiskerier være stor usikkerhed usikkerheder om notfiskeriets påvirkning på tunbestandene og øvrige arter og det omgivende økosystem.

Kommisionen for Tun i Det Indiske Ocean (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) varetager forvaltningen af tunfiskeriet i Det Indiske Ocean. Til trods for at IOTC anvender forvaltningsforanstaltninger, der skal hjælpe til at begrænse tunfiskeriets negative påvirkninger på miljøet, er ingen af områdets tunbestande forvaltet på under en formelt vedtaget fiskeristrategi.

Med støtte fra WWF har en række regeringer, sammen med de største tunproducenter, brancheorganisationer og deres fartøjer, etableret et ”fiskeri forbedringsprojektet” (FIP) i Det Indiske Ocean. Målet med dette FIP-projekt er at støtte forbedringerne i forvaltningen af tunfiskerierne i Det Indiske Ocean, således at forbrugerne i fremtiden kan være sikre på at den tun de køber, fanget med not i Det Indiske Ocean, er bæredygtigt fanget. Det ultimative mål er at leve op til de højeste standarter for bæredygtigt fiskeri, som for eksempelvis Marine Stewardship Council (MSC) standard.

Parterne (se nedenstående) underskrev i oktober 2016 et aftalememorandum, og i starten af 2017 blev handlingsplanen for FIP-projektet vedtaget. Projektet sætter fokus på de vigtigste forhold som aktørerne skal leve op til indenfor de næste fem år. Du kan downloade handlingsplanen for FIP-projektet og fiskeriet her (engelsk PDF).

Handlingsplanen omfatter fangst af skipjack, gulfinnet og storøjet tun fra omkring 40 kommercielle notbåde, ejet af virksomheder der sejler under franske, spanske, italienske, mauretanske og seychelliske flag.

Deltagerne i FIP-projektet skal bl.a. bidrage med teknisk og finansiel støtte, for at sikre bæredygtigheden af tunfiskeriet. FIP-projektet indbefatter: støtte til udvikling af mere robuste fiskeristrategier for tun, bedre forvaltningsforanstaltninger som sørger for at de fiskede arter ikke påvirkes negativt udover de biologisk bæredygtige grænser, samt at notfiskeriets påvirkning af øvrige arter og det omgivende økosystemer begrænses.

De involverede parter i FIP-projektet inkluderer; Princes Limited, Thai Union Europa, Seychellernes Regering, Mauritius Regering, ANABAC/OPTUC, Inpesca Fishing LTD, Atunsa Inc, IOSMS, Beach Fishing LTD, Isabella Fishing LTD, CFTO, OPAGAC, ORTHONGEL, Industria Armatoriale Tonniera, Interatun LTD, Hartswater LTD, Sapmer SA, Thunnis Overseas Group, TFC og WWF Verdensnaturfonden.