| WWF DenmarkASC står for Aquaculture Stewardship Council

WWF har sammen med en lang række interessenter været med i udviklingen af den globale frivillige miljømærkning ASC (Aquaculture Stewardship Council), som sætter standarder for miljømæssigt og socialt ansvarligt opdræt af fisk og skaldyr.
Akvakultur (opdræt af fisk og skaldyr), er en af de hurtigst voksende fødevaresektorer i verden med vækstrater på 9-10 % pr år. Halvdelen af de fisk og skaldyr, der bliver spist på globalt plan, kommer i dag fra opdræt. 

Uansvarligt fiskeopdræt

Opdræt af fisk og skaldyr er generelt en god måde at sikre mad til verdens voksende befolkning, men den hastigt voksende akvakultur-industri og utilstrækkelig planlægning og forvaltning medfører flere steder omfattende problemer med forurening, sygdomsspredning, og ødelæggelse af værdifulde naturområder. 

Ansvarligt fiskeopdræt

Når akvakultur foregår ansvarligt, kan det være en af de mest bæredygtige måder at producere kødprotein, ikke mindst når man arbejder med at minimere de negative indvirkninger på miljøet. Det hjælper certificeringsordningen ASC til. 

Nogle af de væsentligste kriterier i ASC:

  • et mere begrænset forbrug af kemikalier
  • at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande
  • at undgå overforbrug af ferskvandsressourcer
  • at bruge fiskefoder der kommer fra bæredygtige fiskerier
  • at undgå ødelæggende ændringer af hav- eller landmiljø omkring opdrætsanlæggene
  • at produktionen foregår på en måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfundet

Fakta om ASC-mærkningen 

  • ASC blev etableret i 2010 af WWF og Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH).
  • ASC er en selvstændig/uafhængig mærkningsordning.
  • ASC standarderne er udviklet i en global demokratisk dialogproces, med aktørmøder i en lang række lande og offentlige høringsprocesser – såkaldte akvakulturdialoger. Dette arbejder startede i 2004 og blev afsluttet i 2012. Standarderne revideres løbende og der vil også blive udviklet standarder for nye arter. Flere end 2.000 personer og en lang række organisationer og sektorer har deltaget i de globale dialogprocesser.
  • Der bliver udviklet globale ASC-standarder for flere arter, heriblandt; laks, ørred, pangasius, tilapia, varmtvandsrejer, abalone og andre skaldyr.
 
	© ASC
© ASC

ASC-certificering i Danmark

De fleste af ASC’s krav til opdræt af fisk og skaldyr ligger på linje med eller under dansk lovgivning, og vil derfor ikke gøre den store miljømæssige forskel på området i Danmark.

Det samme gælder for ASC’s krav til egenkontrol herunder blandt andet iltmålinger og udledningsmålinger. Standarden har dog krav til ekstra dokumentation i forhold til for eksempel energiforbrug, veterinærplaner, årligt dyrelægebesøg, samt en række specifikke krav til foder.

En af ASC's mærkesager er, at foder skal komme fra bæredygtige kilder på mellemlang sigt. Men fordi der i dag er mangel på foder fra certificerede kilder, er det nuværende krav, at fiskemel og -olie ikke må komme fra fiskerier med dårlig bestandsstatus. Det betyder, at danske ASC-certificerede produktioner er med til at reducere overfiskeri på verdensplan.