Afrika | WWF Denmark


 
	© Mark Infield / WWF

Afrika

Klimabrændpunkt: Afrika

I Afrika er fødevaresikkerheden truet for over 500 millioner mennesker syd for Sahara. Ørkenen udvider sig, og det ødelægger landbrugsjorden. Den ekspanderende ørken kalder på akut handling. Og man er i gang.

Hele vejen gennem Centralafrika er man ved at bygge en mur på mere end 7.000 kilometer. Den består hverken af sten eller tømmer og er hverken lavet for at holde mennesker ude af eller inde i et område. Den er lavet af buske, træer og anden vegetation, og bliver bygget for at forhindre Sahara i at udvide sig endnu mere, end ørkenen allerede har gjort.

Hvis muren, der strækker sig over 11 lande, fra Senegal ved Atlanterhavets kyst til Etiopien og Djibouti langs Det Røde Hav, bliver færdig, bliver den til et af planetens største naturlige forsvarssystemer. En menneskeskabt naturmur.

Og det haster med at bygge den. På grund af en kombination af klimaforandringer, dårlig forvaltning af jorden og ekstremt vejr – særligt tørke og varme – udvider ørkenen sig sydpå og eroderer jorden. Det udgør en trussel for fødevaresikkerheden for over 500 millioner mennesker syd for Sahara. FN forudser, at to tredjedele af den afrikanske landbrugsjord vil gå tabt, hvis denne ørkendannelse fortsætter.

WWF støtter projektet i samarbejde med blandt andet African Forest Forum. Læs mere her (pdf.).