Antarktis | WWF Denmark


Grønland Klimaforandringer Is Arktis  
	© Wim van Passel / WWF

Antarktis

Klimabrændpunkt: Antarktis

Ved sydpolen spreder det enorme antarktiske kontinent sig over et område på 14 millioner kvadratkilometer. Antarktis er et fascinerende islandskab med enorme iskapper og tilfrosne bjerge. Men undersøgelser afslører, at store områder er under hurtig nedsmeltning som følge af den globale opvarmning.

En gruppe forskere fra NASA og University of California, har for nylig offentliggjort resultaterne af 40 års observationer i Antarktisk. Undersøgelsen viser, at store dele af den vestantarktiske iskappe smelter så hurtigt, at det kun er et spørgsmål om tid før gletsjerne helt forsvinder ned i det omgivende hav.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen afgiver gletsjerne hvert år den samme mængde is, som den grønlandske indlandsis afgiver. Derudover foregår afsmeltningen i Antarktis langt hurtigere end tidligere antaget og giver udsigt til betydeligt større havstigninger, end FNs klimapanel hidtil har forudsagt.

Gletsjerne afsmeltning kan medvirke til, at den globale vandstand vil stige med op til cirka halvanden meter. 

Undersøgelser foretaget af WWF viser, at fire pingvinarter, herunder den berømte kejserpingvin, er under stærkt pres som følge af de forandringer, den stigende temperatur medfører på sydpolen. Varmere vintre og stærkere vind betyder, at pingviner bliver nødt til at yngle og opfostre deres unger på tyndere is. Havisen bryder fri tidligere på året end før, og mange æg og unger er blevet blæst væk, før de var klar til at klare sig selv.

WWF arbejder aktivt for at hjælpe klimaet, bl.a. ved at lægge pres på politikere og virksomheder til at sætte fart på den grønne omstilling og WWF arbejder ligeledes for udbredelsen af rene, vedvarende energiteknologier, der skal være med til at bremse den globale opvarmning.