Grønland | WWF Denmark


 
	© Wim van Passel / WWF

Grønland

Klimabrændpunkt: Grønland

Et af de steder i verden, hvor klimaforandringerne ses mest tydeligt, er i Grønland. Her smelter isen med stor fart. Det påvirker i høj grad det sårbare miljø på Grønland og har skabt en øget global interesse for landets ressourcerige undergrund. 

På det danske WWF-kontor er Grønland et af fokusområderne. Størstedelen af Grønland ligger nord for polarcirklen, hvor den gennemsnitlige temperatur er steget dobbelt så meget sammenlignet med resten af verden. Det betyder, at den grønlandske is smelter hurtigere end hidtil – nogen steder op til tre gange så hurtigt som for ti år siden 

Gletsjer trækker sig tilbage
Forskere peger særligt på den nordøstlige region af indlandsisen, som har været stabil i et kvart århundrede. Omkring 2003 fik de varmere temperaturer dog isen til at smelte hurtigere end normalt, hvilket har fået Zachariae-gletsjeren til at trække sig næsten 20 kilometer tilbage siden da. 

Til sammenligning har gletsjeren ved Ilulissat i Vestgrønland brugt godt 150 år til at trække sig omkring 30 km tilbage.

Den hurtige afsmeltning af Grønlands indlandsis kalder på en effektiv indsats. Den smeltede is har potentiale til at få verdenshavene til at stige endnu mere, end de gør i forvejen. Derfor arbejder WWF på flere forskellige arenaer i Grønland.

Gennem politisk påvirkning, forskning og samarbejder med oprindelige folks organisationer, arbejder WWF på at sikre bæredygtig udvikling i Grønland og på at beskytte og bevare vigtige naturområder.

Lokalt samarbejde
Når isen smelter, betyder det, at der bliver plads til øget industrialisering. Dette ses for eksempel ved begyndende minedrift. Hvor det før var for besværligt at komme til, er det nu blevet muligt at udvinde råstoffer fra den grønlandske undergrund.

I WWF vil vi gerne være med til at sikre, at Grønland får størst mulig gevinst af landets råstoffer og mineraler og samtidig sikre, at det foregår bæredygtigt, og at der tages hånd om naturen og kulturen. 

Derfor samarbejder WWF med inuitorganisationen ICC Greenland om et projekt, der skal sikre bedre inddragelse af borgerne på råstofområdet.