Miami og Sydflorida | WWF Denmark


 
	© Y.-J. Rey-Millet / WWF

Miami og Sydflorida

Klimabrændpunkt: Miami og Sydflorida

Miami og det sydlige Florida er eksempler på områder, som allerede er påvirket af klimaændringer. Her går man store udfordringer i møde med udsigt til en yderligere stigning i den globale vandstand.

Stigning i vandstanden skyldes den globale opvarmning, der får gletsjere og indlandsis til at smelte. Ifølge den seneste rapport fra FNs klimapanel forventes vandstanden at stige mellem 30 og 91 centimeter ved udgangen af dette århundrede, men kan i værste fald stige med op til 182 cm. Dette kan få katastrofale følger for næsten halvdelen af jordens befolkning, der lever ved kysten og bruger havet ud for kystlinjen til fiskeri, transport og turisme. 

I Miami er klimaændringerne allerede i dag til at føle på. Den stigende vandstand betyder nemlig, at der kommer saltvand i grundvandsreservoirerne. 

“Sydflorida og Miami hviler hovedsageligt på kalkstensformationer – som vand nemmere trænger igennem – derfor hjælper det ikke at bygge højere diger, da disse kun forhindrer vandet i at skylle ind over fastlandet, men ikke i at komme op gennem undergrunden,” siger Nicole Hammer Hernandez,  leder af initiativet for undersøgelser af klimaændringer ved Florida Atlantic Universitet til Weather.com

Stigninger i vandstanden er også dårligt nyt for følsomme økosystemer, såsom nationalparken Everglades i det sydlige Florida, hvis højeste punkt kun ligger ganske lavt over havets overflade. Saltvandsopskyl kan ødelægge det naturlige vandsystem, hvor planter filtrerer forurenende stoffer og leverer rent vand til nærliggende koralrev og Florida Bay.

 "Nogen mener, at vi bare skal hæve bygningerne og på den måde sikre os mod stigninger i vandstanden, men det ville kun løse en del af problemet. Et andet problem er, hvordan vi får rent drikkevand,” siger Nicole Hammer Hernandez.

Ifølge WWF er det nødvendigt at reducere CO2-udledningen med 60 procent inden 2050. Dette kræver blandt andet, at vi stopper med at investere i fossile brændstoffer såsom kul og olie, der frigiver store mængder CO2 til atmosfæren. Den teknologiske udvikling inden for vedvarende energi gør det allerede i dag muligt at tænke i andre baner, men der er behov for politisk vilje og fælles indsats, hvis vi vil sikre plantens fremtid.