Stillehavsøerne | WWF Denmark


 
	© © Edward Parker / WWF

Stillehavsøerne

Klimabrændpunkt: Stillehavsøerne

Mange stillehavsnationer har en historie og kultur, der kan spores tusinder af år tilbage i tid. Nu spår klimaændringer en dyster fremtid for øernes beboerne, der i værste fald kan ende uden grund under fødderne. 

Stillehavsøer som Kiribati, Tuvalu og Marshalløerne har alle det tilfælles, at de ikke hæver sig  højt over havets overflade. Det gør dem særligt sårbare overfor stigninger i vandstanden, der truer med at oversvømme flere øer. 

På Kiribati bor der omkring 100.000 mennesker, spredt ud over mere end 30 øer midt i Stillehavet. Stigninger i vandstanden har allerede fået to af Kiribatis mest lavtliggende øer til at forsvinde.

Kiribatis indbyggere er blevet tvunget til at flytte til øernes højere beliggende områder for at undgå de kraftige storme, der i de seneste år er blevet mere hyppige. Samtidig har saltvand i grundvandsreservoirerne efterladt store dele af landet uden rent drikkevand.  

Hvis vandstanden fortsætter med at stige, vil Kiribatis indbyggere blive tvunget til at forlade øerne, hvor deres forfædre har levet i årtusinder. 

Eksemplerne fra Kiribati er ikke enestående, men giver et generelt billede af de udfordinger, som stillehavsøerne står overfor. Desværre er det ikke op til øboerne selv at træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for at sikre øernes fremtid. Derfor opfordrer de til vedtagelsen af  internationale klimaaftaler, der effektivt nedbringer udledningen af CO2 til atmosfæren. 

WWF Verdensnaturfonden støtter op om stillehavsørernes opråb til omverden. Vi bringer historier fra verdens klimavidner og oplyser om klimaforandringers konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af dem. Desuden lægger WWF pres på regeringer for at tage de nødvendige beslutninger, der får verden på det grønne spor. I stillehavsregionen arbejder WWF for at engagere den private sektor i bæredygtig udvikling, promovere bæredygtigt kystfiskeri og etablere langsigtet finansiering for bevaring af øerne.