Troperne | WWF Denmark


Regnskov Skov Congo 
	© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Troperne

Klimabrændpunkt: Troperne

De tropiske skove er nogle af verdens mest frodige økosystemer og hjem for halvdelen af jordens dyrearter. Nye undersøgelser fra det videnskabelige tidsskrift  Nature  viser, at verdens tropiske områder reagerer mere dramatisk på klimaforandringerne end hidtil antaget.

Regnskovene har stor betydning for det globale klima, fordi de er med til at begrænse udledningen af CO2 til atmosfæren. Træer og planter opfanger og lagrer store mængder CO2, og er dermed med til at reducere den globale opvarmning.

Den nye undersøgelse afslører, at verdens tropiske skove i løbet af de sidste 50 år er blevet mere følsomme over for høje temperaturer og tørkeperioder, hvilket påvirker deres evne til at optage CO2. Når tropiske skove mister deres evne til at lagre CO2, er det begyndelsen på en ond cirkel. De varme somre efterlader skovene tørre, hvilket fører til store frigivelser af kuldioxid, som igen resulterer i endnu varmere somre.

Sammenlignet med 1960'erne og 1970'erne, er den gennemsnitlige temperatur i tropeområderne steget med én grad, hvilket er nok til at få regnskove og savanner til at frigive omkring to milliarder tons CO2 til atmosfæren hvert år.

Sideløbende med de menneskeskabte klimaændringer, der har en negativ effekt på skovenes optag af CO2, bliver der mindre og mindre skov. Hvert år ryddes store skovarealer for at gøre plads til produktion af palmeolie, soja og industrialiseret landbrug. Indonesien mistede eksempelvis mere end 8.400 km² af sit naturlige skovområde i 2012, fortrinsvist til dyrkning af palmeolie.

Afskovning af verdens skove er ikke kun et alvorligt problem for de dyr, der lever i dem, det har store konsekvenser for vores klima, og dermed vores fremtid. 

WWF arbejder for at stoppe den dramatiske afskovning i tropeområderne. Ved at lægge pres på regeringer kæmper vi for ambitiøse politikker, der sigter mod at stoppe den illegale handle med tømmer og beskytte områder med høj biologisk mangfoldighed. WWF arbejder samtidig for, at udbrede virksomhedernes ansvar for at indkøbe ansvarligt produceret soja og palmeolie.