Verdenshavnene | WWF Denmark


Barracudas Hav Fiskeri Fisk  
	© Jürgen Freund / WWF

Verdenshavnene

Klimabrændpunkt: Verdenshavene

I de seneste år er temperaturerne i verdenshavene steget dramatisk som følge af de globale klimaændringer. Det har allerede haft store negative konsekvenser for mange af havets dyr, som tvinges til at søge nye levesteder, i de koldere havstrømme, længere mod nord.
Klimaændringer påvirker havtemperaturen, havets næringsstoffer, kemiske sammensætning, fødekæder og havstrømme. Når havets temperatur stiger, påvirker det ikke kun vigtige livscyklusser for havets planter og dyr, men også den halvdel af jordens befolkning, der er afhængig af havet som en vigtig kilde til mad og indtægt. 

Studier peger på, at havets dyr reagerer hurtigere på klimaændringer end landjordens dyr og planter. Forskere regner med, at mere end 80 procent af havets dyrearter tvinges til at migrerere og ændre deres reproduktionsmønstre. Udvikling taler allerede nu sit eget tydelige sprog og der ses eksempler på arter, der har flyttet sig mere end 950 kilometer væk fra deres oprindelige leveområder. 

Klimaændringer kan ende med at true fiskeriet i forskellige lande:

"Alt fra laks til aborre - de fisk vi normalt spiser ved middagsbordet og på restauranter – synes at være de, der reagerer hurtigst på de stigende temperaturer og som derfor søger mod andre levesteder,”siger Frank Schwing, oceanograf for det føderale agentur NOAA i USA i et interview med weather.com.

Den markante udledning af CO2 fører også til en voldsom forsuring af verdenshavene, som truer dyrelivet og koralrev.

WWF arbejder for at bevare havenes artsrigdom og sikre havene mod menneskeskabte klimaændringer, overfiskeri og forurening. Det gør vi blandt andet ved at oprette beskyttede områder, der kommer både mennesker og natur til gode. WWF guider fiskeindustrien mod en mere effektiv og bæredygtig udvikling og opfordrer restauranter og butikker til at forhandle fisk fra bæredygtigt fiskeri. I samarbejde med andre organisationer og regeringer, hjælper WWF med at forberede mennesker, der er bosat i kystsamfund, på fremtidige klimaændringer.