Energi i Afrika & Asien | WWF Denmark

Energi i Afrika & AsienVedvarende energi er vigtig i de fattigere lande

Der bliver ofte talt om, at den rige del af verden skal reducere CO2-udledningen, mens den fattigere dels af verden hovedsageligt skal fokusere på at tilpasse sig de klimaforandringer, som vil komme. WWF bakker op om begge.
Men samtidig arbejder vi også for et mere overset aspekt af klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse - nemlig udviklingen af vedvarende energi i de såkaldte ulande.

Der er særligt to gode grunde til at udvikle produktionen af vedvarende energi der, det er: 

Low carbon-udvikling

Mange såkaldte ulande har i dag et relativt lille energiforbrug, sammenlignet med de rige lande. Men efterspørgslen på energi stiger kraftigt i takt med økonomisk vækst. Derfor sker der i disse år meget store investeringer i energisektoren i de fleste udviklingslande.

Da ulandene ikke har en eksisterende energisektor, som skal erstattes med vedvarende energi, vil det ofte være billigere og hurtigere at indføre vedvarende energi i disse lande. I de rige lande skal man nemlig først afskrive investeringerne i den gamle fossilt baserede energiproduktion.

Balancen vil vende

De lande, man populært betegner som udviklingslande, vil om relativt få år være nogle af de største energislugere. Derfor er det vigtigt at den energi, de forbruger til den tid:
  1. ikke er til skade for klimaet
  2. er stabil
  3. ikke er påvirket af problemer med forsyningssikkerhed og stigende oliepriser.

Adgang til energi

Adgang til energi er en af de vigtigste parametre for fattigdomsbekæmpelse og generel bæredygtig udvikling. 

Tre milliarder mennesker, halvdelen af verdens befolkning, anvender sundhedsskadelige og forurenende energiformer til madlavning - og omkring 1,6 mia. mennesker har ikke adgang til elektricitet.

Størstedelen af disse mennesker bor på landet og i isolerede egne, hvor moderne energiservices endnu ikke er tilgængelige. De må i stedet anvende traditionelle former for energi, hovedsageligt brænde.

Energi som forudsætning for humanitære mål

Selvom energi ikke er direkte nævnt i nogen af FN's 2015-mål, så er adgang til energi en forudsætning for opfyldelsen af stort set dem alle sammen.

Adgang til energi kan give bedre muligheder for at levere undervisning og sundheds-services og åbner samtidig op for en mere effektiv udnyttelse af lokale ressourcer og udviklingen af nye produktive erhverv. 

Dette reflekteresbl.a i, at adgang til energi er et af hovedemnerne på Rio+20 konferencen i Juni 2012, og at FN har igangsat et globalt program for at sikre adgang til energi for alle i 2030.

Vedvarende energi teknologier er velegnede til at levere energi på steder, hvor der ellers ikke er adgang til et centralt elektricitetsnet.
isbjørn og klimapartner small 
	© WWF
Bliv Isbjørn- & Klimapartner
© WWF
Elektricitet Energi Vedvarende energi Klima 
	© WWF/Cathy Bjork
Climbing plant entwining a European power plug. Symbolic: Nature claiming its rights, vs. electricity
© WWF/Cathy Bjork