Klima og din pension | WWF Denmark


Olie Gas Fossile brændsler vedvarende energi Klima Canada 
	© Jiri Rezac / WWF-UK

Klima og din pension

WWF har i de seneste år udgivet en række rapporter om de danske pensionsselskabers investeringer i energi. Det har vi, fordi vi mener, at pensionsselskaberne - med deres betydelige pengekasser og langsigtede investeringshorisont - har et samfundsansvar for at bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne ved at flytte investeringer fra sort til grøn energi.

Vi har derfor i flere af vores rapporter set på pensionsselskabernes konkrete energiinvesteringer. Selskabernes investeringer i fossil energi skader ikke alene klimaet – de er ofte også økonomisk risikable og udgør dermed en risiko for din pension. Det skyldes, at mange fossile energiselskaber er involveret i økonomisk usikre udvindingsprojekter, der kræver meget store investeringer. Samtidig har mange af selskaberne mistet betydelig markedsværdi i de seneste par år, fordi markedspriserne på både olie og kul er raslet ned.

Ud fra følgende spørgsmål, har vi desuden gennemført flere kvalitative analyser af den rolle, som klimahensyn spiller i de enkelte selskabers investeringsstrategier:
 • Har dit pensionsselskab sat en konkret målsætning om at investere mere i grøn energi – og om at sælge ud af aktierne i kul, olie og gas?
 • Er det enkelt at få indblik i, hvad det er for nogle selskaber, som dit pensionsselskab investerer i?
 • Tager dit pensionsselskab højde for klimaet, når det vurderer, om det skal foretage en investering eller ej?
 • Og har du som pensionsopsparer egentlig mulighed for at få indflydelse på, hvad dit pensionsselskab investerer i?

Artikler om WWF's pensionsrapporter

RAPPORT: Klima - hot or not (APRIL 2018)

RAPPORT: Sorte får og grønne engle (MAJ 2016)

RAPPORT: Danske pensionsselskaber investerer kul-sort (DECEMBER 2015)

RAPPORT: Højrisikable investeringer truer din pension (november 2014)

ANALYSE: Så miljøskadeligt investerer dit pensionsselskab (januar 2014)

RAPPORT: Fokus på pensionkassers grønne ansvar (august 2013)
 • Trine Glue Doan

  Senior Advisor Energy and Climate

  WWF-Denmark

  +4525750579