Danmarks klima- og energipolitik | WWF Denmark

Danmarks klima- og energipolitikDanmark har klar interesse i at tage førertrøjen

I WWF arbejder vi for, at påvirke de danske politikere. Vi har følgende positioner:
  • Fasthold det danske mål om at reducere CO2-udledningen med 40 pct. i 2020

Det er det nødvendige ambitionsniveau for Danmark, hvis vi skal yde vores bidrag til at holde de globale temperaturstigninger under to grader, og vi skal nå det danske mål om at blive uafhængig af fossile brændsler senest i 2050. Det er vigtigt, at alle sektorer bidrager, og at vi sørger for allerede nu at sætte ind med initiativer, der reducerer vores drivhusgasudledninger, ikke blot i energisektoren, men også inden for landbrug og transport. Bl.a. det Internationale Energiagentur (IEA) har vurderet, at det i sidste ende bliver langt dyrere, hvis vi udskyder handling på klimaområdet nu.
  • 100 procent vedvarende energi i 2040

Vi mener, at både energi- og transportsektorerne i Danmark bør være omstillet til 100 procent vedvarende energi i 2040. Folketinget sigter indtil videre mod 2050.

Vi arbejder for, at Danmark går foran og trækker EU og verden i den rigtige retning ved at vise, at det kan lade sig gøre at revolutionere energisystemet. Læs WWF’s globale vision for global omstilling til vedvarende energi i 2050.
  • Det betaler sig for Danmark at sætte hårdt ind nu

Vi har stærke danske kompetencer inden for cleantech - bl.a. inden for vindkraft og energibesparelser. Dem fastholder og udvikler vi kun, hvis vi anvender teknologierne herhjemme og er i front med vores egen grønne omstilling. Samtidig er der behov for en målrettet og ambitiøs indsats inden for forskning, udvikling og demonstration, hvis fremtidens klima- og energiløsninger skal skabes af danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Potentialet er stort, for klimaløsninger efterspørges verden over i stadigt stigende grad. I 2014 steg eksporten af dansk energiteknologi med over 15 procent, mens den totale vareeksport steg med 0,6 procent.
  • Klimarådet skal være dansk klimapolitiks uafhængige vogter

I WWF har vi længe lobbyet for en dansk klimalov, der kan styre os ind i en fremtid med 100 procent vedvarende energi og en minimal drivhusgasudledning. Det mener vi skal ske blandt andet ved at sætte 5-årige klimamål. Den danske klimalov, der blev vedtaget i juni 2014 fastsætter ikke sådanne konkrete klimamål. Men den nedsætter et uafhængigt klimaråd bestående af eksperter, som skal rådgive regering og Folketing, og sikre, at Danmark er på rette kurs mod sit langsigtede mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 og sine internationale forpligtelser. Klimarådet har dermed en meget vigtig rolle at spille. Rådet startede sit virke i 2015 og udgav sin første rapport i november 2015. Læs mere om klimarådet
  • Bioenergi skal bruges, hvor der ikke er alternativer

Bioenergi spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling frem mod 2020 – i både el- og varmeproduktionen.

Vi bakker op om, at kul erstattes med biomasse på de store centrale, kulfyrede kraftvarmeværker, men arbejder i øvrigt for, at bioenergi på længere sigt kun bruges, hvor der ikke er alternative vedvarende energikilder, dvs. i fly, skibe og tung vejtransport. Det betyder også, at vi i Danmark skal satse langt mere på elbiler i stedet for at fylde biobrændstoffer i vores personbiler. Samtidig skal den bioenergi, der anvendes, leve op til solide bæredygtighedskriterier, som regeringen bør have ansvar for at sikre kvaliteten af.