Grøn erhvervspolitik | WWF Denmark

Grøn erhvervspolitikDanmark har et kæmpe potentiale

Danmark topper i et 2012-studie lavet af WWF og Cleantech Group.
I foråret 2012 kom det første globale studie af hvilke lande, der vurderes at have det største potentiale og de bedste rammebetingelser til at skabe nye grønne teknologivirksomheder. Virksomheder, som kan kommercialisere deres innovationer i løbet af de næste 10 år.

Konklusion: Danmark topper

Det skyldes en kombination af

  • et understøttende miljø for cleantech innovation
  • en høj koncentration af grønne opstartsvirksomheder og ikke mindst
  • en stærk trackrecord af virksomheder, der er lykkedes med at kommercialisere deres produkter og opskalere dem til at slå igennem på det globale marked - primært inden for vindkraft.

Det mener WWF

  • Danmark er i top, men udviklingen går stærkere i mange andre lande, bl.a. i Asien, så vores stærke position er under pres
  • Der er behov for, at de danske politikere har et klart fokus på at styrke midler og indsats inden for forskning, udvikling og demonstration af grønne energiløsninger
  • Det er bl.a. nødvendigt at se på, hvordan der kan tilvejebringes mere risikovillig kapital, så færre nye danske grønne opstartsvirksomheder rammer ind i ”Valley of Death”.
 
	© WWF
Coming clean-rapport - forside
© WWF

Coming Clean: The Global Cleantech Innovation Index 2012”