WWF's globale vision | WWF Denmark

WWF's globale vision rel=
Smoking smokestacks
© theenergycollective.com

Fra kulsamfund til grønt elsamfund

I 2012 lancerede WWF "The Energy Report – 100% Renewable Energy by 2050". Budskabet er, at hele verden kan blive fri for fossile brændsler før 2050.

Sammen med det internationalt anerkendte konsulentfirma Ecofys har WWF lavet en rapport, der viser, at det er realistisk – såvel ressourcemæssigt som teknologisk - at verden i 2050 er fuldstændigt omstillet til vedvarende energi. Og at verdenssamfundet sparer penge derved.

I visionen spiller elektricitet en langt mere central rolle end i dag i såvel vores energiforsyning som i transportsektoren. 

Rapporten sætter bl.a. fokus på

  • Brugen af vedvarende energikilder

Strømmen skal komme fra bl.a. vind, sol, vand og bølger. Ligesom der vil være brug for et øget forbrug af biomasse. Det betyder nye udfordringer og dilemmaer. WWF mener, at biomasse er et nødvendigt element i den grønne omstilling - men det stiller store krav til en bæredygtig produktion. Det er vigtigt, hvis ikke fødevaresikkerheden og biodiversiteten skal forringes, eller truede dyrearter skal udryddes.

Læs mere om WWF's holdning til bioenergi. 
  • Energibesparelser i bygninger og industri

Bygninger står for ca. 40 procent af al verdens energiforbrug. Men varmeforbruget kan rent faktisk nedbringes med over 80 procent i forhold til et dansk gennemsnitshus.

Det drejer sig primært om at isolere vægge, lofter, og underetager - samt at udskifte utætte vinduer og installere effektive ventilationssystemer. Der er også mange muligheder for at effektivisere energiforbruget i industriens produktionssystemer.
  • Økonomiske besparelser

Det kræver store investeringer at anvende og udvikle vedvarende energiteknologier, intelligente energisystemer, energieffektive løsninger og omstillingen af hele transportsektoren.

Men samtidig betyder fx energieffektive løsninger, at verdenssamfundet i 2050 kan spare næsten 4.000 milliarder euro om året. Penge, der ellers ville gå til at betale for olie, gas og kul.

Alene gennem energibesparelser i bygninger - dvs. ved at bygge effektive nye huse og gennemgribende effektivisere de eksisterende bygninger - kan der i 2050 globalt set spares 450 millioner euro om året.

En smartere udnyttelse af energien

Helt praktiske eksempler på det smartere måder at udnytte energien på er, at lade elbilen lade og vaskemaskinen automatisk vaske, når det blæser meget, så vindmøllerne snurrer og energien derfor er rigelig og billig.
 

Vi skal også til i højere grad at bruge vindenergien til at producere varme. Det sker ved at installere varmepumper, både i de individuelle boliger i stedet for fx et oliefyr og på fjernvarmeværkerne.
 

Desuden skal det fremtidige europæiske energisystem udvikles til at integrere stadigt større mængder af vedvarende energi. Det betyder bl.a., at elnettet skal udbygges eksternt mellem medlemslandene og internt i de enkelte lande.
 
 
	© WWF
Energy Report forside
© WWF