Ansvarlig turisme | WWF Denmark

Ansvarlig turismeTanzania Østafrika Afrika  rel=
The east coast of Zanzibar A prime site for tourism development Tanzania
© Meg Gawler / WWF

Ansvarlig turisme

WWF mener, at betegnelsen ’bæredygtig turisme’, som ofte bliver brugt i turistindustrien, er misvisende. Vi bruger i stedet betegnelsen ansvarlig turisme.
Alle rejser vil i større eller mindre grad påvirke miljøet. F.eks. udleder en flyrejse til Vietnam tur/retur 5,5 tons CO2. Rejser sætter altså et langt større aftryk, end fodsålerne på vandrestøvlerne.
 
WWF mener derfor, at betegnelsen ’bæredygtig turisme’, som ofte bliver brugt i turistindustrien, er misvisende. I stedet bruger vi betegnelsen ansvarlig turisme, der dækker over rejser, som på én gang bevarer natur og miljø og gavner lokalbefolkningen.
 

Fremtiden byder på flere rejser

FN’s turismeorganisation UNWTO forudser, at turismen på verdensplan vil fordobles i løbet af de næste 20 år. I 2030 vil antallet af årlige internationale ankomster runde 1,8 milliarder.

Masseturismen sker ofte også på bekostning af den lokale kultur og i mange tilfælde, kommer turisternes penge aldrig længere end til de udenlandske turarrangører, der sælger pakkeløsninger i området. Det er ikke sjældent, at lokale er blevet forflyttet for at gøre plads til hoteller, safariparker, veje og anden infrastruktur.

Turismen som løsning

Men så længe turismen planlægges langsigtet og ansvarligt, kan industrien på en gang være med til at beskytte naturen og reducere fattigdom. WWF's økoturismeprojekt i Cat Tien Nationalparken i Vietnam er bare et eksempel, hvor det er lykkedes at forene naturbevarelse og udvikling.

Det skal være nemmere at rejse grønt

Ifølge en ny undersøgelse fra FN’s turismeorganisation UNWTO ønsker mere end hver tredje rejsende at rejse grønt. Og mens den traditionelle masseturisme har nået en stabil vækst, boomer økoturismen (der ifølge UNWTO karakteriseres som ansvarlige rejser), der bidrager til at beskytte miljøet, med over 20 procent om året. Over de næste to årtier forventes økoturismen at vokse seks gange så meget som traditionel turisme.

Det gør WWF

Der findes dog stadig ingen bredt anerkendte certificeringsordninger for økoturisme, og alle rejsearrangører kan i dag sætte betegnelsen på deres produkter. Det kan derfor være svært at gennemskue, om rejsen reelt er så grøn, som rejsebureauerne lover.

WWF samarbejder på globalt plan med myndigheder, turistbranchen og andre organisationer om at udvikle klare retningslinjer for ansvarlig turisme, der på en gang tager hensyn til naturen og giver nye muligheder for lokalbefolkningen.

Globale standarder på vej

Global Sustainable Tourism Council (GSTC), der er støttet af en række organisationer, FN-organer og turisme-virksomheder, har for nyligt lanceret globale kriterier for ansvarlig turisme. Fremover kan certificeringsordninger, der lever op til minimumstandarder om miljø og sociale forhold, få et GSTC akkreditations-logo. Det vil gøre det nemmere både for turister og turismebranchen at finde frem til de ansvarlige rejser. Standarderne har været længe undervejs, og WWF presser på for, at de bliver så ambitiøse og udbredte som muligt.

Vidste du at:

En flyrejse til danskernes foretrukne feriemål uden for Europa - Thailand - udleder ligeså meget CO2, som en gennemsnitsdansker sender ud i atmosfæren på et halvt år.

Turisme er som et bål. Du kan lave mad over det, eller det kan brænde dit hus ned til grunden.

Asiatisk talemåde

test