Brev fra de ti store europæiske miljøorganisationer til Martin Lidegaard | WWF Denmark

Brev fra de ti store europæiske miljøorganisationer til Martin LidegaardNyhed lagt på den 04 maj 2012   |  
Australien Solenergi Solceller Vedvarende Energi Klima
The Sustainable Energy Development Authority Office's in Sydney's business district has installed solar panels on their roof. Sydney, Australia September 2003.
© Adam Oswell / WWF
Til klima-, energi- og bygningsministeren, de danske energipolitikere, danske aktører i energieffektivitet og den danske presse m.fl.

Det Økologiske Råd, Greenpeace og WWF Verdensnaturfonden noterer sig med tilfredshed, at de europæiske og internationale ngo’er i vedhæftede brev til minister Martin Lidegaard nu opfordrer endnu kraftigere til, at de danske forhandlere om EU’s energisparedirektiv får hævet ambitionerne.

Vi er fra dansk side på lige fod med de 10 store miljøorganisationer bekymret for Danmarks rolle i den nuværende forhandlingssituation og for, at de positive elementer fra et ambitiøst EU-Parlament og en ambitiøs EU Kommission, samt de positive tilbagemeldinger, ministeren fik ved det uformelle ministermøde i Horsens den 18. og 19. april, ikke afspejler sig i de forslag til tekst, som de danske forhandlere arbejder med.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til at alle – fra minister over chefforhandlere til fagforhandlere – skærper ambitionerne fra det danske EU-formandskab.

For at nå de udmeldte 20 % energibesparelser i EU i 2020 skal der via energisparedirektivet besluttes virkemidler for de i dag manglende 10 %. Det kompromisforslag, som i dag foreligger fra det danske formandskab i Det Europæiske Råd, vil efter EU-Kommissionens beregninger kun nå omkring 3 – 4 % energibesparelser af de manglende 10 %.

Det er simpelthen ikke godt nok – og slet ikke når man tager Danmarks egen position i betragtning og den holdning, der var formandskabets udgangspunkt: nemlig at direktivet skal være stærkt nok til at lukke hullet op til de 20%. De danske forhandlere må derfor nu skifte til en mere ambitiøs linje og arbejde på et kompromis mellem EU-Parlament, EU-Kommission og et kvalificeret flertal af lande, som kan give mulighed for, at 20 %-målet i EU nås.

EU-Kommissionen har således fremlagt et såkaldt non-papir, som viser, at gennemførelse af de 20 % energibesparelser i 2020 vil give gevaldigt økonomisk overskud i EU som følge af mindsket import af dyre fossile brændsler – og at der samtidig kan skabes rigtig mange additionelle jobs herved.
Australien Solenergi Solceller Vedvarende Energi Klima
The Sustainable Energy Development Authority Office's in Sydney's business district has installed solar panels on their roof. Sydney, Australia September 2003.
© Adam Oswell / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus