Helt nødvendigt, at regeringen følger Klimarådet | WWF Denmark

Helt nødvendigt, at regeringen følger KlimarådetNyhed lagt på den 13 juni 2016   |  
Seniorrådgiver Hanne Jersild
© WWF Danmark
Klimarådet har i dag har udsendt en ny rapport, der ser på Danmarks klimamålsætninger og afgifternes rolle i den grønne omstilling. Rådet påpeger, at politisk ustabilitet er en hæmsko for investeringer i den grønne sektor. Og det er WWF helt enig i.
 
- Den politiske uro, vi lige nu er vidne til på klimaområdet, sinker og fordyrer den grønne omstilling. Den ser vi fx, når regeringen sløjfer planen om de kystnære havvindmøller. Som Klimarådet peger på, har investorerne brug for stabile politiske rammer og målsætninger. Ellers bliver omstillingen dyrere. Sådan siger Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.
 
WWF mener, at rapporten er udtryk for et seriøst stykke arbejde og opfordrer regeringen til at lytte til Klimarådet.

Klimarådet peger bl.a. på, at det går alt for langsomt, når det gælder om at få transportsektoren elektrificeret, og her er det de aktuelle bilafgifter, der står i vejen.
 
- Der skal meget mere fut i salget af elbiler. Klimarådet vurderer, at der i 2030 skal være én million nuludslipsbiler. Med det aktuelle tempo når vi end ikke i nærheden af det antal. Efter at elbiler siden nytår ikke længere er fritaget for afgifter, er salget gået næsten helt i stå. Så det er en ommer, som regering og Folketing må rette op på igen, lyder det fra Hanne Jersild.

 
Udvikling i den helt gale retning
Klimarådet konstaterer, at selv om det tegner til, at Danmark når målet om 40 procent CO2-reduktion i 2020, ser det ud til, at udledningerne fra transport, landbrug og boliger - den såkaldte ikke-kvotesektor - øges i forhold til tidligere vurderinger.
 
- Det er en udvikling i den helt gale retning, som slet ikke holder set i lyset af det reduktionskrav, som Danmark efter al sandsynlighed vil blive mødt med af EU. Der skal ske meget mere, end der gør nu med udledningerne fra både biler, bønder og boliger, og det er uklogt at fortsætte med at skubbe indsatsen foran os. Vi skal i gang nu, siger Hanne Jersild og fortsætter:
 
- Vi håber meget, at regeringen i de kommende forhandlinger om EU’s 2030-mål vil lytte til Klimarådets anbefaling om, at der skal anlægges et langsigtet 2050-perspektiv frem for alene at se på, hvad der er billigst muligt frem mod 2030. Målopfyldelsen må ikke blive en kæmpe regneøvelse i at slippe billigere - EU-landene bør naturligvis stræbe efter at levere reelle reduktioner.
 
Behov for endnu større indsats, hvis klimamålene skal nås
Klimarådet foreslår, at Danmark i EU arbejder for at fordelingen ændres, så en større reduktionsandel frem mod 2030 sker i kvotesektoren - altså den energitunge industri  og kraftværkerne, fordi det ofte er billigere at gøre det her.
 
- Rådet har ret i, at der er basis for at skrue op for indsatsen i kvotesektoren. Men samtidig er det afgørende at holde fast i, at der også skal ske en masse i ikke-kvotesektoren. Ellers bliver det umuligt at nå de langsigtede klimamål, påpeger Hanne Jersild og uddyber:
 
- Klimarådet tager ikke stilling til, hvorvidt EU’s mål i 2030 om en CO2-reduktion på mindst 40 procent er tilstrækkeligt til at nå EU’s langsigtede klimaforpligtelse. Det mener vi ikke, at det er. Og Paris-aftalen har kun gjort det endnu mere påtrængende, at indsatsen styrkes i alle sektorer. Det er hele paletten, der skal handles på, siger Hanne Jersild.
 
Seniorrådgiver Hanne Jersild
© WWF Danmark Forstør
Electric power cord recharging an electric automobile - WWF Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus