WWF hjælper Carlsberg med at passe på klodens vand | WWF Denmark

WWF hjælper Carlsberg med at passe på klodens vandNyhed lagt på den 13 juni 2017   |  
Verdens vandressourcer er under pres fra ubæredygtig økonomisk vækst, klimaforandringer, befolkningstilvækst og overforbrug.
© Simon Rawles
Carlsberg og WWF Verdensnaturfonden samarbejder for at hjælpe Carlsberg med at definere sin vandstrategi i sit nye bæredygtighedsprogram – Together Towards ZERO.
 
Knap 1 milliard mennesker har ikke adgang til rent drikkevand, og 2,6 milliarder har ikke adgang til ordentlige sanitære forhold. Samtidig har der været en dramatisk nedgang for de dyrearter, der lever i ferskvand.
 
Vand er en afgørende ressource for liv. Men verdens vandressourcer er under pres fra ubæredygtig økonomisk vækst, klimaforandringer, befolkningstilvækst og overforbrug.
 
”Begrænsede vandressourcer og adgang til vand er et af verdens store problemer lige nu: Det er helt afgørende, at miljø- og ressourceknaphed bliver tænkt ind i fremtidens forretningsmodeller, så vi kan nå FN’s verdensmål og skabe en mere bæredygtig udvikling,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.
 
WWF har foretaget en analyse af de vandrisici, der er forbundet med Carlsbergs globale aktiviteter, og denne analyse har spillet en central rolle i Carlsbergs udarbejdelse af nye ambitiøse målsætninger, som blandt andet indeholder et mål om 50% reduktion af vandforbruget på virksomhedens bryggerier samt fælles indsatser med andre aktører for at beskytte vandressourcer i højrisikoområder. I forlængelse af analysen arbejder Carlsberg og WWF på at identificere fremtidige fælles projekter i de områder, hvor de største vandrisici er identificeret.  

Adgang til vand er en forudsætning for langt det meste af den produktion, der foregår i verden af mad, tøj og materialer. Der er derfor mange steder stor konkurrence omkring udnyttelsen af vand, og den private sektor og markedet har stor indflydelse på og interesse i forvaltningen af vand. Det er derfor afgørende for WWF at samarbejde med virksomheder for at løse de problemer, vi står overfor lige nu og i fremtiden. Med de rette partnerskaber kan vi vise vejen mod en bæredygtig udvikling.
 
”Vi er glade for, at Carlsberg tager ansvar og er med til at gå forrestI samspil med WWF’s globale eksperter og lokale forankring kan Carlsberg være med til at sikre, at der også i fremtiden er vand nok,” siger Bo Øksnebjerg.
 
Fakta om partnerskabet:
  • Carlsberg og WWF har arbejdet sammen om at identificere de bryggerier, der er mest udsatte ift. risiko for vandknaphed nu og i fremtiden.
  • Carlsberg og WWF arbejder på at identificere fremtidige projekter i forbindelse med Carlsbergs nye bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO.
  • Inden 2030 vil Carlsberg halvere vandforbruget på sine bryggerier. Et mål på vejen er, at 25 % er nået inden 2022.

Udover halvering af vandforbruget på sine bryggerier har Carlsberg forpligtet sig til at dække 100 procent af sit energiforbrug med vedvarende energi inden 2022, at reducere CO2-udledningen fra sine bryggerier til nul i senest 2030 samt at reducere CO2-udledningen fra værdikæden med 30 % inden 2030. 
 
Fakta om ferskvand:
  • Siden 1900 er mere end halvdelen af ​​verdens vådområder forsvundet.
  • Knapt 1 milliard mennesker har stadig ikke adgang til rent drikkevand.
  • Vi bliver nødt til at fordoble kunstvanding i 2050 for at kunne gro nok mad til en forventet befolkning på 9 milliarder mennesker.
  • Mere end 5 millioner mennesker dør af vandbårne sygdomme hvert år.
  • Ferskvandsarter er i hurtigere tilbagegang end terrestriske eller marine arter.
Verdens vandressourcer er under pres fra ubæredygtig økonomisk vækst, klimaforandringer, befolkningstilvækst og overforbrug.
© Simon Rawles Forstør
Knapt 1 milliard mennesker har stadig ikke adgang til rent drikkevand.
© Simon de Trey-White/WWF-UK Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus