WWF-rapport: Europæiske pensionsselskaber bør have fokus på klima, når de investerer | WWF Denmark

WWF-rapport: Europæiske pensionsselskaber bør have fokus på klima, når de investererNyhed lagt på den 04 juli 2017   |  
Elektricitet Energi Vedvarende energi Klima
De europæiske investorer har medansvar for, at klimaforandringerne bremses, og verden omstiller til grøn energi.
© WWF/Cathy Bjork
WWF offentliggør i dag en europæisk rapport som led i et større projekt, der skal skabe stærkere fokus blandt europæiske investorer på deres medansvar for, at klimaforandringerne bremses, og verden omstiller til grøn energi.

Projektet omfatter de 100 største pensions- og forsikringsselskaber i 12 europæiske lande: Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Holland, Belgien, Schweiz, Italien og de fire nordiske lande. Målet er at skabe dialog med investorerne om, hvordan investeringspolitikken kan indrettes, så den afspejler og understøtter Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader.

Nyt værktøj kortlægger aktieinvesteringer
Som led i projektet har WWF fået gennemført analyser af, hvordan pensionsselskabernes aktieinvesteringer i børsnoterede kulmineselskaber og elselskaber matcher med 2-gradersmålet. Analyseværktøjet – Sustainable Energy Investment Metrics – er en ny, fremadskuende beregningsmodel, som kan hjælpe investorer med at få overblik over, om de for eksempel overinvesterer i aktier i fossile selskaber og elselskaber med meget kulkraft i deres elproduktion. Samtidig kan analysen give investorerne et billede af, hvilke selskaber der klimamæssigt har uhensigtsmæssige forretningsmodeller.

Værktøjet er udviklet af et konsortium ledet af 2o Investing Initiative og er i dag det eneste af sin art. Analysemetoden vil løbende blive videreudviklet og udvidet, så den bliver mere forfinet og kommer til at omfatte flere klimarelaterede sektorer.

Anbefaling: Offentliggør investeringer og deres klimapåvirkning
I forbindelse med WWF’s arbejde er det blevet klart, at langt de fleste store pensionsselskaber i Europa ikke offentliggør hvilke selskaber, de har aktier i. Øget transparens vil styrke pensionskundernes og omverdenens muligheder for at få indblik i, hvad der rent faktisk investeres i, og dermed skabe større tillid til, at pensionsformuerne forvaltes ansvarligt.

Undtagelsen er Norden, hvor hovedparten af pensionsselskaberne i dag offentliggør deres aktielister og dermed er længere fremme end hovedparten af deres europæiske kolleger. Derfor er det også primært de nordiske selskaber, der indgår i WWF-rapporten.

Resultaterne viser, at mens de nordiske pensionsselskaber i stor stil er gået ud af aktieinvesteringer i kul og derfor er på linje med 2-gradersmålet, er der behov for mere fokus på investeringer i elselskaber og disses anvendelse af henholdsvis kulkraft og vedvarende energi i elproduktionen.

WWF anbefaler også, at pensionsselskaber og andre investorer begynder at analysere og offentliggøre, hvordan deres investeringer i nøgleteknologier flugter med Paris-aftalen.

Læs rapporten her
Elektricitet Energi Vedvarende energi Klima
De europæiske investorer har medansvar for, at klimaforandringerne bremses, og verden omstiller til grøn energi.
© WWF/Cathy Bjork Forstør
Solceller Vedvarende Energi Tyskland Solenergi Klima
Man holding solar panel covered with photovoltaic cells at solar park, Leipzig, Germany.
© National Geographic Stock/ Sarah Leen / WWF Forstør
Climate. CO2
WWF har fået analyseret, hvordan pensionsselskabernes investeringer i kulmineselskaber og elselskaber matcher med 2-gradersmålet.
© Global Warming Images / WWF Forstør
Vindmøller.
© © Global Warming Images / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus