Klima og hav | WWF Denmark

Klima og hav rel=
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Mange arter påvirkes af klimaforandringer

Det gælder bl.a. koraller, fisk, isbjørne, hvalrosser, sæler, søløver, pingviner og havfugle.
Klimaændringerne kan meget vel blive det afgørende knock-out slag for mange marine arter, som allerede er under pres fra overfiskning og tab af levesteder.

Det marine liv

Den globale vandstand kan stige med 50-100 cm i løbet af de næste 100 år. Det skyldes smeltende gletsjere og is ved polerne samt termisk udvidelse af varmere vand. 

Stigende vandstand vil få alvorlige konsekvenser for mange marine økosystemer, der kræver en stabil vandstand for langsigtet overlevelse.

Koralblegning 

Verdens koralrev er hjem for over 25 procent af alt marint liv. Men korallerne blegner (dør) som følge af de stigende temperaturer. De seneste år har der været episoder af alvorlig koralblegning rundt om i verden. I nogle regioner har koral-dødeligheden været helt oppe på 70 procent.

Arter må flytte

For mange arter udgør temperaturen et vigtigt kriterium for reproduktion. For nogle arter bestemmer temperaturen den kønslige disponering. En skæv kønsfordeling kan i sidste ende true arternes overlevelse.

Når oceanerne bliver varmere, vil det for mange arter betyde, at placeringen af de ideelle vandtemperaturer vil skifte. Arter vil dermed blive tvunget til at flytte. 

WWF, medlem,banner,støt 
	© WWF
© WWF