Skov | WWF Denmark


Brasilien Dyr Jaguar Sydamerika Regnskov 
	© Y.-J. Rey-Millet / WWF

Skov

Skovene er hjemsted for op til 80 % af verdens landbaserede dyre- og planteliv og dækker ifølge FAO cirka en tredjedel af jordens landområde.

Skovenes økosystemer leverer ydelser som mad, medicin, klimaregulering, vandrensning og meget mere. Men hvert år ryddes skovarealer svarende til tre gange Danmarks størrelse. Dermed mister nogle af klodens mest unikke og truede arter deres levesteder. Samtidig mister vi de ydelser, som naturen giver os helt gratis.

WWF Verdensnaturfonden arbejder med følgende områder, der har stor betydning for bevarelsen af verdens skove.

Skovbeskyttelse i Mekong-regionen

WWF Verdensnaturfonden arbejder i Myanmar, Thailand og Vietnam for at sikre, at den økonomiske udvikling i landene sker på en bæredygtig måde. Vi arbejder bl.a. i Dawana Tenasserim-landskabet på grænsen mellem Myanmar og Thailand. Her er der unikke skovområder med en særlig rig biodiversitet, og den indokinesiske tiger lever i disse skove. WWF arbejder på at beskytte skovene og dyrelivet mod vejbyggeri og øget plantagedrift. Læs mere her. 

Bæredygtig skovbrug i Østafrika 

Kommerciel tømmerproduktion har store konsekvenser for biodiversiteten i de østafrikanske lande. Dyr som bjerggorilla og skovelefant lider under stigende pres fra illegal og ubæredygtig skovhugst, palmeolieplantager og landbrugsområder. WWF Verdensnaturfonden samarbejder med organisationer i bl.a. Uganda for at kortlægge og bekæmpe den ulovlige skovhugst og lægge pres på politikerne. Læs mere her.

Verdens vilde dyr

Vores arbejde med truede dyr involverer ofte skovbevaring. Beskyttelse af vilde dyr som skovelefant, jaguar, panda og gorilla kræver en effektiv indsats for at bevare de forskellige skovområder, hvor arterne lever.  Læs mere her. 

Ansvarligt produceret palmeolie

Palmeolieplantager er en af de primære årsager til, at regnskoven bliver fældet i Sydøstasien (især i Malaysia og Indonesien) og i en række centralafrikanske lande. Palmeolie indgår i rigtig mange dagligdagsprodukter som chokolade, shampoo og chips. I WWF Verdensnaturfonden arbejder vi for, at virksomhederne tager ansvar for, at palmeolien bliver ansvarligt produceret. Læs mere her.

Ansvarligt produceret soja

Store arealer med tropisk skov og andre naturområder med værdifuld biodiversitet - som Amazonas og Cerrado i Brasilien - er forsvundet for at give plads til sojaproduktion. Soja bliver især brugt til dyrefoder i Europa og Kina. WWF arbejder for, at markedet udelukkende bruger ansvarligt produceret soja. Læs mere her.

Dansk skov

Mere end 60 % af Danmarks omkring 30.000 dyre- og plantearter lever i skovene. Endda lever fire ud af ti truede arter udelukkende i skov - særligt i urørte naturskove med gamle træer. Derfor er vores skove uhyre vigtige for biodiversiteten. WWF Verdensnaturfonden arbejder for at omlægge danske skove til naturskov, og vi er med til at kortlægge hvordan vi bedst kan beskytte skovenes truede dyr og planter. Vi sidder i Skovrådet og samarbejder også med private skovejere om fremme af naturformål. Læs mere her.
 
 

partner,støt,banner 
	© WWF
© WWF