Biodiversitet | WWF Denmark

Biodiversitet rel=
Sobralia imavieirae This impressive pink flower (Sobralia imavieirae) is one of 45 new species of orchid discovered. Already home to vast numbers of flowering plant species, this latest botanical bounty further heightens the Amazon’s global reputation for plant diversity.
© Cardoso
Ved biodiversitet – eller biologisk mangfoldighed – forstås naturens rigdom af alt liv og alle levende organismer i alle miljøer - både på land og i vand.
Biodiversitet er blevet et vigtigt begreb, som ofte benyttes af fagfolk, politikere, journalister og på de sociale medier. Men det er langt fra alle, som er helt klar over hvad, det betyder. Kun omkring 25 % af danskerne ved hvad biodiversitet er.
 
Ordet biodiversitet fik en vigtig betydning efter FN’s verdenstopmøde i Rio de Janeiro i 1992, hvor Biodiversitetskonventionen blev vedtaget. Danmark ratificerede aftalen i 1993 og har derved forpligtet sig til at beskytte landets biodiversitet. 
 
Menneskets overudnyttelse af klodens ressourcer har store konsekvenser for planetens vilde dyr og planter. Ifølge WWF's Living Planet Report 2016 er biodiversiteten i kraftig tilbagegang. Bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set faldet med 58 % siden 1970. På mindre end 50 år har vi altså mere end halveret bestanden af de vilde dyr, som blev undersøgt.

Hotspots             

De steder i verden, hvor der er en særlig høj biodiversitet kaldes også hotspots. Eksempelvis er koraltrekanten ved Sydøstasien et hotspot for mange marine arter, regnskoven i Amazonas er hotspot for et væld af arter især fugle, og øen Madagaskar er hotspot for mange sjældne arter som eksempelvis kamæleoner. Der findes utallige steder på jorden, hvor der er et unikt og værdifuldt dyre- og planteliv. Det er derfor ikke nok kun at beskytte Amazonas, hvis man vil beskytte hele verdens fantastiske biodiversitet. I Danmark er eksempelvis Allindelille Fredskov et biologisk hotspot på dansk niveau.
 
Ordet biodiversitet dækker over flere ting. To giraffer og en elefant på savannen er ikke nok til at dække over begrebet – der skal mere til. Generelt skelnes der mellem tre typer af biodiversitet:

Artsdiversitet

Denne slags biodiversitet er den mest kendte, altså mangfoldigheden af arter. Man bruger også ordet artsrigdom, som betegnelse for det samlede antal dyr og planter på et givent område eller antallet af forskellige arter. Jo større området er, jo mere artsrigdom skal der til førend man kan sige, at der er høj biodiversitet på området.

Genetisk diversitet

Denne form for biodiversitet er nærmest usynlig men dog utrolig vigtig. Den genetiske diversitet dækker over variationen af gener indenfor en art eller en bestand. Eksempelvis er den genetiske diversitet for javanæsehornet i dag utrolig lav, da der er under 100 individer tilbage. Det øger risikoen for indavl og at arten helt uddør, hvis den f.eks. angribes af sygdom. Derimod er den genetiske diversitet meget høj hos f.eks. gråspurve, som derfor har langt bedre chance for at overleve og tilpasse sig, hvis de udsættes for f.eks. klimaforandringer eller sygdomme.

Økosystemdiversitet

Denne form for biodiversitet bliver sjældent omtalt, fordi den er meget kompleks. Den betegner antallet og kvaliteten af økosystemer i et givent område. De mange forskellige naturlige processer i skoven er eksempelvis med til at gøre den til et økosystem. Regnorme er med til at lave jorden om til muldjord som planterne efterfølgende kan optage. Klimaet ændrer årstiderne, som træernes cyklus følger. Vejret afgiver regn og sol, som planterne optager. Dyrene er også en del af økosystemet, fordi de bor i skoven og påvirker den ved at spiser af frø, nødder, planter.
Jo mere komplekse og forskellige økosystemer der er på et område, jo mere økosystemdiversitet.
 
WWF arbejder over hele kloden med at påvirke politikere og virksomheder til at passe på kloden og dens natur. Klik her og se, hvad du kan gøre for at hjælpe.

 
Frø Regnskov Dyr 
	© Ralph Hendrix / WWF Greater Mekong
Rough-coated tree frog (Philautus quyeti), discovered in Vietnam's Truong Son mountain range. This is one of the new species discoveries found in the Greater Mekong region in 2008.
© Ralph Hendrix / WWF Greater Mekong
løve 
	© naturepl.com / Anup Shah / WWF
African lioness (Panthera leo) silhouetted climbing down a tree at dawn, Masai Mara National Reserve, Kenya.
© naturepl.com / Anup Shah / WWF
Bioenergi Biomasse Skov Træ Polen  
	© Sanchez & Lope / WWF
Dead tree trunks (biomass) lying in the ground of the forest in Bialowieza National Park, Poland. The park lies in the central part of Bialowieza Primeval Forest, which is the last remaining natural lowland forest in Europe.
© Sanchez & Lope / WWF