Projekt: Mere vild natur i danske skove | WWF Denmark

Projekt: Mere vild natur i danske skove rel=
© Bo Normander/WWF
WWF vil skabe en ny positiv udvikling for naturen i de danske skove. Vores mål er at øge den biologiske mangfoldighed og skabe mere plads til de vilde dyr som ulv, havørn, skovmår og hasselmus.

I dag bruges de fleste danske skove til produktion af tømmer og brænde. Kun ca. 6 % af skovene har natur og biodiversitet som hovedformål. Det gælder f.eks. urørt skov, hvor træerne ikke bliver fældet, og hvor dyr og planter får mere naturlige rammer.

I et unikt samarbejde på tværs af sektorer vil vi bringe den vilde natur tilbage i danske skove og bidrage til, at danskerne får en bedre forståelse for vigtigheden af biodiversitet og mangfoldig natur:
  • Vi vil skabe mere vild natur i praksis i udvalgte private skove
  • Vi vil kortlægge skovejernes ønsker og barrierer for at skabe mere natur i deres skove
  • Vi vil gennemføre en landsdækkende formidlingskampagne om værdien og vigtigheden af biodiversitet og vild skovnatur
  • Vi vil presse politikerne til at skabe bedre natur i de danske skove og forbedre rammerne for skovejerne.
Målet er at få skabt en langt rigere natur i de danske skove gennem en direkte involvering af skovejere, organisationer, politikere og det omgivende samfund.
Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og løber frem til udgangen af 2018.
 
	© 15. Juni Fonden
© 15. Juni Fonden
Projektets partnere: 
 
	© Dansk Skovforening
 
	© Søholt Gods
 
	© Ryegaard og Trudsholm Godser