60.000 fælder på under fem år | WWF Denmark

60.000 fælder på under fem årNyhed lagt på den 05 november 2015   |  
Snare-fælde, Vietnam
© WWF
Over 60.000 fælder er blevet fundet i Saola Naturreservatet i Vietnam af WWF’s skovpatrulje i løbet af de sidste fem år. Krybskytteri og illegal fangst af dyr har været et kæmpe problem i det store skovområde, som grænser op til Bach Ma nationalpark i øst og til Laos i vest. Det er et af de områder i Vietnam, der har flest forskellige arter af dyr og planter og derfor er særlig vigtigt at beskytte. 

Saolaen er et af de sjældne dyr, der lever langt inde i skoven. Den ligner en hjort og er brun i farven. Den blev opdaget i 1992 for så at forsvinde. For to år siden opdagede man den på ny, da en kamerafælde havde taget et billede af den dybt inde i skoven. 

Naturreservatet blev etableret i 2010 for netop at redde saolaen, som er blevet ikonarten for hele skovområdet i de centrale Annamitter. Den har ingen naturlige fjender, da tigeren ikke længere lever i skoven. ”Nu er det kun mennesker og deres ækle fælder”, siger Thinh Van Ngoc, som er WWF Vietnams direktør. 

Thinh har spillet en vigtig rolle i at få etableret naturreservatet. Under sin introduktion sagde parkdirektør Le Ngoc Tuan ”Thinh var en af de centrale personer for at få etableret naturreservatet. Ja, han var faktisk helt afgørende”, sagde han.

Hårdt pres på myndighederne
WWF har lagt et hårdt pres på myndighederne og bidrager med 20 skovpatruljevagter, som går patrulje i skoven sammen med naturreservatets 13 vagter. De går typisk i 6 til 7 dage ad gangen inde i skoven i små hold. De rapporterer om illegale aktiviteter, såsom når de finder snarrer, de befrier dyr fra. Det kan være alt lige fra vildsvin til kvægarter.

Snarrerne tager de med sig ud af skoven. De stopper også folk, som forsøger at grave efter guld. Og så samler igler, fordi forskere har fundet ud af, at de kan være med til at fastslå, hvilke arter der lever i skoven. Igennem iglerne kan de spore DNA’et fra de dyr, iglerne har suget blod fra i op til tre måneder efter, det er sket. Det er vigtig viden for at kunne fastslå, hvor mange arter der lever i skoven, samt hvor henne de lever. Det giver vigtig viden om, hvordan man bedst kan beskytte dem.

Siden naturreservatet blev etableret, og skovvagterne begyndte at patruljere, finder de i dag langt færre snarrer end i begyndelsen i 2010. ”Det er virkelig en god nyhed, og det viser, at der foregår noget rigtigt i det her område”, forklarer Thing Van Ngoc.  

Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF, som var ude og høre om projektet i går, sagde ”her er tale om et unikt projekt, som meget konkret viser, hvad WWF kan som en stor international organisation. WWF kan lægge pres på myndighederne ved at fremføre den tunge faglige viden om natur og dyr, og så kan WWF samle de rigtige parter for at få tingene gennemført. Præcis som min kollega Thinh har gjort det her i den centrale del af Vietnam. Det er stort og gør mig utrolig stolt”. 

Det koster omkring 100.000 USD om året at drive naturreservatet. ”I de kommende år bliver en stor opgave at sikre finansieringen til at drive reservatet videre. Men det bliver også at få etableret et endnu stærkere samarbejde med lokalbefolkningen for at sikre, de har et fornuftigt indkomstgrundlag, så de ikke skal tjene penge på at gå ind i skoven og fjerne dyr eller planter”, siger parkdirektøren. 

Støttet af Aage V. Jensens Fonde
Det kommende arbejde mellem WWF og nationalparken vil derfor bygge på et succesfuldt samarbejde et andet sted i Cat Tien nationalparken - i den sydlige del af Annamit-bjergkæden. Her har grupper af lokale fået ansvaret for at patruljere i et skovområde mod at få betaling fra nationalparken. Desuden er det lykkes at sætte et projekt i gang randområderne, hvor der er etableret en effektiv dyrkning af cashewnødder og kakaobønner, som giver et godt økonomisk grundlag for de lokale. ”Det er først, når vi kan sikre lokalbefolkningen en god alternativ indkomst, at vi for alvor kan komme i gang med at beskytte naturområder og de truede arter, som lever i dem”, forklarer Thinh Van Ngoc.

Arbejdet i de sydlige Annamitter er støttet af Aage V. Jensens Fonde og Danida. 
Snare-fælde, Vietnam
© WWF Forstør
Saola or Vu quang ox (Pseudoryx nghetinhensis)
© David Hulse / WWF Forstør
Parkvagter, Vietnam
© WWF Forstør
WWF's generalsekretær Gitte Seeberg og nogle af de mange fælder, som WWF's parkvagter har indsamlet. Vietnam.
© WWF Forstør
Snare-fælder, Vietnam
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus