Tiger-korridor kan redde de smukke dyr | WWF Denmark

Tiger-korridor kan redde de smukke dyrNyhed lagt på den 08 november 2015   |  
Tiger Dyr Mekong
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and Vietnam.
© Choong Joon LAI / WWF
Tigerne er et af verdens smukkeste dyr – men desværre er det også et af verdens mest truede dyr.
På grænsen mellem Myanmar og Thailand lever 1/10 af hele verdens bestand af tigere. Omkring 250 vilde tigere lever i dette grænselandskab. Tigerne trues lige nu af massiv udbygning af infrastruktur og landbrugsudvikling i landet.

 
I Thailand er der nationalparker, men dem er der kun meget få af i Myanmar på grund af de konflikter og krige, der har præget landet i årtier. Konflikterne har dog bevirket at skovene har fået lov at stå i fred og tigrene har levet forholdsvis uforstyrret. Men det er slut nu. I takt med at freden indfinder sig i Myanmar, stiger presset på skovene og dermed også tigerne, der har behov for rigelig plads at leve på for at kunne finde føde og nye partnere at parre sig med. En tiger vil helst have et område på størrelse med mindst 4.000 fodboldbaner at boltre sig på.
 
Det kan være slut nu, fordi myndigheder og virksomheder er ved at bygge veje tværs gennem deres leveområde.
En af disse veje skal fungere som en handelsvej fra Bangkok i Thailand ud til verdensmarkedet via en ny handelshavn i Dawei på Myanmars kyst. Vejen er ødelæggende for det område som tigerne lever i, fordi den splitter deres skovområder op i mindre ø’er. Det betyder, at tigerne ikke kan bevæge sig frit på de arealer som de har brug for, for at kunne finde føde og partnere.
 
WWF arbejder for, at tigerne i det mindste kan bevare nogle såkaldte korridorer af skov, som kan fungere som en form for ”dyre-bro”, hvor tigere og andre dyr kan gå fra det ene skovområde til det andet. WWF’s arbejde er støttet af Aage V. Jensen fonden.

Vejen til Dawei er lige nu i fuld gang med at blive bygget, og WWF arbejder for at påvirke processen og designet af vejen før det er for sent. Det handler bl.a. om at få myndigheder og entreprenører til at tilpasse vejen, så den får så få skadelige virkninger på natur og dyreliv som muligt. Samtidig arbejder WWF for at sikre vejen og landsbyerne langs den imod jordskred, oversvømning, udvaskning af jord og forurenede floder som en dårligt planlagt vej vil føre til.
 
 
 
 
Tiger Dyr Mekong
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and Vietnam.
© Choong Joon LAI / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus