Opfordring til Naturstyrelsen - Stop fældning af gamle træer | WWF Denmark

Opfordring til Naturstyrelsen - Stop fældning af gamle træerNyhed lagt på den 07 marts 2016   |  
Gammelt bøgetræ
© Søren Wium-Andersen
I de kommende uger vil Naturstyrelsen fælde løs af gamle bøge- og egetræer i statsskove landet over. WWF Verdensnaturfonden foreslår, at motorsavene slukkes, og der indføres et midlertidigt stop for fældning af gamle træer over 100 år især i de skove, som er helt centrale for biodiversiteten.

Det nytter nemlig ikke bare at plante nye træer som kompensation for de gamle. Et gammelt træ har langt større værdi for skovenes truede arter end unge træer. For eksempel slår hulrugende fugle og flagermus sig kun ned i gamle træer. Samtidig har et gammelt træ tykkere bark og pletter med råddent ved, hvor et rigt insekt- og svampeliv kan udfolde sig.

Helt aktuelt har Naturstyrelsen motorsavene fremme i Gribskov i Nordsjælland, hvor en række udvalgte bøge- og egetræer mellem 120 og 155 år skal fældes. Det er træer, der er plantet i slutningen af 1800-tallet, og som har stor betydning for nogle af de mest truede arter - f.eks. sort bøgebuk, eremit og sortspætte, der lever i gamle træer og dødt ved.

Men der er triste eksempler fra hele landet. Bl.a. har Verdens Skove dokumenteret, at Naturstyrelsen vil fælde 10-15 gamle egetræer i Augustenborg Skov på Als på trods af, at de huser syv forskellige flagermusarter, og at skoven skal lægges urørt i 2020.

På WWFs skov-konference på Christiansborg i sidste uge foreslog forskere fra Københavns Universitet, at 75.000 ha skov omlægges til urørt skov uden for forstlig drift. Det vil give et markant løft til biodiversiteten, og urørt skov bakkes op af et bredt flertal af Folketingets partier.

Mens vi venter på, at de bedst egnede skovarealer udlægges til urørt skov, foreslår WWF Verdensnaturfonden, at motorsavene slukkes, og der indføres et midlertidigt stop for fældning af gamle træer over 100 år i vores statsskove især i de skove, som er helt centrale for biodiversiteten. 

- Vi skal fra dansk side arbejde målrettet på at stoppe tilbagegangen af biodiversitet her og nu. Derfor er det uheldigt, at Naturstyrelsen fortsætter med at fælde gamle træer, der er værdifulde levesteder for sjældne insekter, svampe og fugle, siger Bo Normander, WWFs programleder for skov og biodiversitet.

- Når først man har fældet et 130 år gammelt egetræ, er det svært at lave beslutningen om, og vi har for altid mistet et værdifuldt stykke natur.
Gammelt bøgetræ
© Søren Wium-Andersen Forstør
Sortspætte
© Ole Bo Olsen Forstør
Eremit
© Ole Martin Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus