Nu skal de danske FSC-standarder revideres - alle er velkomne til at komme med input | WWF Denmark

Nu skal de danske FSC-standarder revideres - alle er velkomne til at komme med inputNyhed lagt på den 02 maj 2012   |  
FSC Skov Mexico Tømmer Skovhugst Træ
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF
Den nuværende danske FSC-skovstandard, der blev godkendt og taget i brug i 2004, skal revideres. Standarden har været brugt til certificering af danske skovejendomme siden 2004, og i den periode er der gjort erfaringer i forhold til den tekniske auditering og effekten af standarden i skoven. Derudover har FSC international d. 10. februar 2012 godkendt de nye internationale principper og kriterier for bæredygtig skovdrift.
FSC Danmark vil gerne invitere alle interesseret med til et opstartsmøde for revideringsprocessen tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.30 i BAT-Kartellets lokaler i Odense på Lumbyvej 11 A.

Per Lynge Jensen fra FSC Danmark vil være ansvarlig for processen. Allerede inden opstartsmødet påbegyndes en række individuelle møder med nogle af interessenterne på listen. Hvis du/I har spørgsmål eller kommentarer, er I også velkommen til at kontakte Per per@fsc.dk.

Tilmelding til skal ske til Tina Hansen tina@fsc.dk senest d. 1. maj.

Opstartsmødet

  • Præsentation af FSC
  • Præsentation af processen for standardrevidering. FSC Danmark gennemgår de standardiserede retningslinjer for den fremadrettede proces.
  • Erfaringer med den nuværende skovstandard. Hvilke erfaringer er der gjort på den tekniske side, herunder erfaringer i forhold til auditering? Hvilken effekt har standarden og dens fortolkning haft i felten?
  • Præsentation af de nye principper og kriterier. FSC Danmark præsenterer de nye principper og kriterier og de overordnede ændringer i forhold til de ”gamle” principper og kriterier.
  • Etablering af arbejdsgruppe. Standarden skal udvikles af en arbejdsgruppe. Den nedsatte arbejdsgruppe skal have 3 separate kamre: Et økonomisk, miljø- og socialt kammer. Der skal være mindst 2 medlemmer i hvert kammer og et lige antal deltagere i hvert kammer, eller en lige vægtning.
  • Etablering af konsultativt forum. Dette forum er åbent for alle, og der er ikke loft på antallet af medlemmer. Forummet skal løbende høres under udviklingen af standarden.
FSC Skov Mexico Tømmer Skovhugst Træ
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus