WWF i Myanmar | WWF Denmark

WWF i MyanmarNyhed lagt på den 15 marts 2016   |  
Myanmar
© Kelly WWF
WWF har haft kontor i Yangon i Myanmar i godt to år nu. Her får du et indblik i det konkrete arbejde, som WWF laver i det frodige land, der for alvor åbner op for udenlandske investeringer og virksomheder i disse år
 
Af Cecilie Weinholt-Ludvigsen
 
”Vi har travlt i Myanmar, fordi landet lige nu bliver overrumplet af virksomheder, der vil udnytte de mange naturressourcer i landet”, fortæller International programchef i WWF Verdensnaturfonden, Jacob Fjalland.
 
Og ja, så kort kan det siges. Myanmar er et rigt land – hvis altså vi kigger på mængden af naturressourcer. I landet findes der store skove, hvilket for mange virksomheder er lig med penge. Penge, der kan tjenes ved at fælde træerne og bruge tømmeret til møbler, gulve, papir og bagefter dyrke palmeolie eller gummi på den jord, hvor den frodige skov før stod. I Myanmar er der vilde dyr, mineraler, gas og olierigdomme. Det er naturressourcer, der tiltrækker de fleste virksomheder, som går efter stor profit på verdensmarkedet. Interessen er global, men særlig intens hos landets naboer Kina, Indien og Thailand, som alle har hurtigt voksende økonomier og higer efter flere ressourcer. Presset på Myanmar er ikke nyt, men det er åbningen af landets grænser til gengæld.
 
”Særligt presset fra Kina har været en af årsagerne til, at militærdiktaturet begyndte en demokratiseringsproces for at få åbnet økonomien op for andre investeringer – myndighederne var nervøse for at blive låst fast i et afhængighedsforhold med Kina alene. Myanmar ønskede også investeringer fra Vesten, og det må man sige, at de er godt i gang med at få”, siger Jacob Fjalland.
 
I Myanmar er der naturområder af meget stor global betydning, men der er også en stor og fattig befolkning. Myanmar er et af de fattigste lande i Asien, der samtidig er meget tæt befolket. Der bor 60 millioner mennesker i landet, hvoraf en tredjedel lever under FN’s fattigdomsgrænse. I det konfliktfyldte land er der altså masser af grunde til, at de lokale skulle tage imod de penge, de kan få for deres skove og naturrigdomme. Derfor er det en vigtig opgave for NGO’er og andre at skabe opmærksomhed om netop de permanente rigdomme, landet har ved at bevare de frodige skove og alsidige dyre og planteliv. WWF er med til at stille krav til de virksomheder, der kommer til Myanmar, om at de skal producere deres varer på en mere bæredygtig og ansvarlig måde. Det er en stor del af det arbejde med naturbevarelse og bæredygtig udvikling i Myanmar, som WWF udfører med støtte fra Aage V. Jensens fonde, Danida og WWF’s medlemmer.
 
WWF’s kontor i Yangon 
 
Det første kontor, WWF har haft i Myanmar, åbnede i Yangon i 2013. Dér er WWF godt i gang med at udbygge kapaciteten med både lokale og udenlandske kræfter. Der har i mange år været borgerkrig mellem nationalregeringen og en række etniske minoriteter, som lever i bjergområderne og skovområderne, særligt på grænsen til Thailand, Kina og Indien. Det er også i disse områder, der er mest uberørt skov, og det er her, WWF arbejder.
 
Aftaler om våbenhvile og fred er på trapperne mellem regeringen og de etniske minoriteter i flere af områderne, hvilket gør
det muligt for WWF at komme længere ind i skovene og undersøge, hvordan det rent faktisk står til med biodiversiteten i landet.
 
Grøn økonomisk udvikling 
 
WWF’s overordnede mål med arbejdet i Myanmar er at fremme en grøn økonomisk udvikling. ”Vi ønsker at være med til at skabe en udvikling i Myanmar, der bygger på den værdi, sunde økosystemer har - i stedet for at ødelægge naturen og dyrelivet for kortsigtet økonomisk vinding. Vi er f.eks. rent praktisk ude med fotofælder og registrere, hvor der er tigre, skabe planer for bæredygtig udvikling i lokalsamfund, hjælpe virksomheder med at lave de rigtige investeringer for naturen og samarbejde med embedsmænd i ministerierne for at give dem bedre mulighed for at medtage værdien af naturen, når der skal tages stilling til nye udviklingsprojekter,” fortæller Jacob Fjalland, der samtidig kan berette, at en stor del af arbejdet stadig besværliggøres af de mange konflikter, der er mellem det nationale system og de etniske grupper.
 
”Det er helt afgørende for os at have støtte fra de lokale etniske grupper i vores arbejde. Vi kommer ingen vegne med naturbevarelse, hvis ikke det bygger på de lokale interesser. Samtidig er det også nødvendigt at have et godt forhold til de nationale systemer, så vi også kan være med til at indføre nogle systemer, der tager mere højde for den unikke natur med det enorme dyreliv, når landet udvikles,” siger Jacob Fjalland.
 
WWF kigger også de udenlandske investorer og virksomheder over skulderen. Myanmars regering og ministerier har meget få mennesker ansat til at screene de projekter, der kommer ind til godkendelse, når der skal bygges en vej eller et kraftværk, som kan have negative konsekvenser for naturen. Derfor gør WWF meget for at opbygge et godt system internt i de nationale ministerier, så de bliver bedre rustet til at tage højde for naturens værdi, når nye projekter skal sættes i søen.
 
En af WWF’s større opgaver er også at sikre bevarelsen af de tigre, der lever i et af verdens største sammenhængende områder for tigre på grænsen mellem Myanmar og Thailand, der er på størrelse med Frankrig.

STØT WWF's arbejde i Myanmar: Bliv WWF Tigerpartner.
 
Myanmar
© Kelly WWF Forstør
Myanmar
© Stephen Kelly Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus