Verden opfordrer til fuldt veto mod den nye brasilianske skovlovgivning. Stilhed fra præsident Dilma | WWF Denmark

Verden opfordrer til fuldt veto mod den nye brasilianske skovlovgivning. Stilhed fra præsident DilmaNyhed lagt på den 11 maj 2012   |  
Brasiliansk regnskov
© WWF Brazil / Claudio Maretti
Tre af verdens førende miljøorganisationer vil i dag begynde en massemobilisering af deres millioner af tilhængere for at opfordre Brasiliens præsident Dilma Rousseff til at nedlægge veto mod den nye skovlovgivning, der er blevet vedtaget af den brasilianske kongres. Den reformerede lovgivning efterlader et stort areal af regnskoven i Brasilien uden tilstrækkelig miljøbeskyttelse, giver amnesti til individer anklaget for at stå bag illegal afskovning og vil få store konsekvenser for klimaet.

Ifølge WWF, Greenpeace og Avaaz vil de foreslåede ændringer af skovlovgivningen true de seneste tids succes med at reducere afskovningen og samtidig svække indsatsen for at bekæmpe korruptionen i Amazonas-området.

1,5 millioner mennesker fra hele verden har allerede skrevet under på Avaaz’ kampagne for at få præsident Rousseff til at nedlægge veto mod den foreslåede skovlovgivning; dette antal forventes at stige dramatisk i løbet af de næste par dage. Se kampagnen her

Ligeledes har hundredtusindvis af WWF’s og Greenpeaces støtter bakket opfordringen op gennem sociale medier som Twitter, gennem #SOSBrazil og #VetaTudoDilma, og ved at poste beskeder direkte på præsidentens partis facebookside (Partidodos Trabalhadores).

Underskriftindsamlingen vil blive styrket af en kampagne, som de tre organisationer har sat i gang for at få deres millioner af tilhængere til at oversvømme brasilianske ambassader verden over med meddelelser og opkald for at vise den globale modstand mod lovforslaget.

Præsident Rousseff er ikke kommet med en offentlig udtalelse og har heller ikke tilkendegivet om hun påtænker at bruge sin vetoret. Kun et fuldt veto vil beskytte Brasiliens skove og det globale klima. Præsident Rousseff fik lovforslaget i denne uge og har indtil 25. maj til at nedlægge veto mod hele eller dele af forslaget, eller at lade det vedtage som lov.

I løbet af det sidste årti har Brasilien opnået imponerende fremskridt med at reducere skovrydningen i Amazonas. Vi forstår, at præsident Rousseff er under enormt politisk pres fra dem, der vil brænde skoven for at få en kortsigtet gevinst, men vi opfordrer hende stærkt til at stå fast for at beskytte de skovressourcer, der er så vigtige for Brasiliens fremtid, og for hele verden”, siger Gitte Seeberg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Den brasilianske forskningsorganisation IPEA (Institute for Applied Economic Research) har beregnet, at den nye lovgivning kan føre til tab af op til 76,5 millioner hektar skov (svarende til mere end 17 gange Danmarks areal), hvilket vil lede til en ekstra udledning af 28 milliarder tons CO2 til atmosfæren. Dette vil gøre det umuligt for Brasilien at leve op til sine CO2 reduktionsmål.

Vi har skrevet brev til den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Vi opfordrer statsministeren til at tage kontakt til præsident Rousseff og respektfuldt udtrykke bekymring om, at hvis hun ikke vetoer den ny brasilianske skovlovgivning, så underminerer Rousseff sin egen rolle som vært for det nært forestående Rio+20 topmøde i Brasilien, hvor indsatsen mod den globale afskovning er centralt punkt på dagsordenen ”, siger Mads Flarup Christensen, Generalsekretær i Greenpeace Norden.

Organisationerne kritiserer derudover lovforslaget for at ville give amnesti for tidligere illegale skovrydninger. Den foreslåede amnesti vil ikke blot unddrage miljøsyndere for straf, men også betyde, at den brasilianske stat mister omkring 4,8 milliarder dollar i bøder.

Organisationerne opfordrer præsident Rousseff til at lytte til sine egne vælgere – 94 procent siger, at de er bekymrede for miljøet, ifølge en nylig undersøgelse foretaget af det brasilianske nationale industriforbund – og til den globale bevægelse, der kræver et veto.

Nedenstående liste fremhæver de negative konsekvenser direkte afledt af den nye lovgivning:

 • Det nye lovforslag gør Brasiliens skovlovgivning betydeligt mere kompliceret, hvilket vil gøre den næsten umulig at gennemføre og håndhæve.
 • Millioner af hektar ulovligt ryddet skov fældet inden 2008 vil blive legaliseret gennem amnesti, hvilket vil resultere i et tab i form af bøder af en værdi på anslåede 4,8 milliarder US dollars.
 • I Amazonas-regionen kan jordejere få lov til at nedsætte det obligatorisk påkrævede skovdække fra 80 procent til 50 procent.
 • Op mod 90 procent af private ejendomme i Brasilien kan blive undtaget fra det nuværende krav om at genoprette ulovligt ryddede områder.
 • Store områder med flodsletter og andre følsomme områder vil blive åbnet op for kvægdrift og landbrug.
 • Ifølge Brasiliens regeringsledede forskningsorganisation IPEA (Institute for Applied Economic Research) kan den nye lovgivning føre til tab af op til 76,5 millioner hektar skov (svarende til mere end 17 gange Danmarks areal), hvilket bl.a vil føre til ekstra udledning af 28 milliarder tons CO2 til atmosfæren.
 • Brasiliens økonomi, og især landbrugssektoren, vil lide under et forringet globalt ry, formindsket adgang til markeder for bæredygtigt producerede varer, og højere produktionsomkostninger, som følge af øget erosion og større brug af gødning og/eller pesticider.
 • Brasilien vil sandsynligvis ikke kunne opfylde sine egne internationale forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser og afskovningsrater.

Alternativer til reduceret miljøbeskyttelse

 • Arealplanlægning for op mod 61 millioner hektar af underproduktive græsarealer, som er tilgængelige for dyrkning uden yderligere skovrydning.
 • Øge effektiviteten af Brasiliens kvægsektor.
 • Indførelse af en strategi for bæredygtig produktion i Brasiliens landbrugs- og kvægsektorer.
 • Implementering og skærpelse af nationale og internationale mekanismer for kompensation til jordejere for økosystem services.

KONTAKT:

Jacob Haaning Andersen, kommunikationsmedarbejder direkte 35 36 36 35
Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace Norden, mobil 2896 9026
Brasiliansk regnskov
© WWF Brazil / Claudio Maretti Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus