WWF: Godt med mere urørt skov i naturpakken | WWF Denmark

WWF: Godt med mere urørt skov i naturpakkenNyhed lagt på den 20 maj 2016   |  
Gribskov, Nordsjælland.
© WWF/Bo Normander
WWF Verdensnaturfonden glæder sig på et punkt over de blå partiers aftale om en Naturpakke: Danmark får mere urørt skov.
 
- Det vil vi gerne kvittere for. Det er meget vigtigt for naturen og biodiversiteten med mere urørt skov. Og det får vi nu med Naturpakken. Det er der virkelig grund til at glæde sig over, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.
 
- Med Naturpakken får vi i alt 16.600 ha. urørt naturskov, heraf 3.300 ha. i private skove. Det er en rigtig god begyndelse, men WWF Verdensnaturfonden anbefaler fortsat, at der udlægges i alt 75.000 ha. til urørt skov. Nemlig 50.000 ha. i private skove og 25.000 ha. i statsskove, understreger Gitte Seeberg.  
 
På andre områder er WWF mere kritiske.
 
- Naturpakkens kvælstofreduktion er mikroskopisk og tilmed frivillig. Virkelig svært at blive begejstret for den del af aftalen. Det er ikke godt nok, siger Gitte Seeberg.

Ingen nye penge i Naturpakken
I aftalen om Naturpakken er der afsat 363,5 millioner kroner over fire år. Miljøministeren bryster sig med at regeringen ’nu bruger mere end 100 millioner kroner ekstra’ i forhold til den tidl. regerings naturplan.
 
- Langt hovedparten af de 363,5 millioner kroner er genbrug og omprioriteringer. Der er altså ikke tilført naturområdet nye penge. Derfor burde de blå politikere nok droppe det brede smil, siger Gitte Seeberg.
 
Ved en gennemgang af bilag 2 i naturpakkeaftalen fremgår det, at hovedparten af finansieringen på 363,5 mio. kr. kommer fra omprioritering af allerede afsatte midler i Miljø- og Fødevareministeriet:
 
  • 152,5 mio. kr. er taget fra den allerede besluttede ramme på 240 mio. kr. til Naturplan Danmark
  • 80,7 mio. kr. er en omprioritering af naturmidler internt i Miljø- og Fødevareministeriet
  • 34,5 mio. kr. er en indtægt på træhugst fra indfasningsperioden af biodiversitetsskov – en indtægt som man i forvejen havde
  • 30,0 mio. kr. er salg af grunde og arealer og er som udgangspunkt nye penge
  • 65,8 mio. kr. til kvælstofreduktion er penge, der tidl. blev afsat med Landbrugspakken
 
 
 
 

 
Gribskov, Nordsjælland.
© WWF/Bo Normander Forstør
Dansk skov, Møns Klint.
© Bo Normander Forstør
Gitte Seeberg, Generelsekretær, WWF Verdensnaturfonden
© Kim Vadskær/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus