Statsskovene: De gamle træer går op i røg | WWF Denmark

Statsskovene: De gamle træer går op i røgNyhed lagt på den 27 februar 2017   |  
Her har Naturstyrelsen under Miljøministeriet netop fældet et bøgetræ på omkring 125 år i Gribskov i Nordsjælland.
© Søren Wium-Andersen
Rundt om i de danske statsskove fælder Naturstyrelsen for øjeblikket en masse gamle 100- til 200-årige bøge- og egetræer, som har ekstra stor betydning for biodiversiteten.
 

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og Naturstyrelsen forsvarer fældningen af de gamle træer med, at styrelsen skal tjene penge, blandt andet for at kunne opfylde sine forpligtelser inden for naturpleje og friluftsliv.
 
Statskassen har altså brug for pengene. Og – må man tro – de gamle træer skæpper ekstra godt i kassen, da de kan sælges som højkvalitets tømmer til bl.a. møbelindustrien.

64 procent sælges som brænde eller flis 
Men sådan er det ikke. Virkeligheden er, at hele 64 procent af de gamle træer, der i år fældes  i Gribskov, sælges som brænde eller flis. Det kan ses af Naturstyrelsens egen 2017-hugstplan for området.
 
- 2 af 3 gamle træer fældes altså blot for at ende deres dage som flis – eller gå op i røg i private brændeovne. Det giver en meget beskeden indtjening for staten, og gør den aktuelle fældning af gamle træer endnu mere grotesk, siger WWF Verdensnaturfondens programleder for skov og biodiversitet, Bo Normander.
 
WWF Verdensnaturfonden kræver et øjeblikkeligt stop for fældning af gamle træer i de danske statsskove.

- Fældningstoppet bør løbe minimum indtil udpegningen af de 25.000 hektar urørt skov er på plads, understreger Bo Normander.

Regeringen har som en del af Naturpakken fra 2016 som mål at udpege 25.000 hektar statsskov som urørt skov og biodiversitetsskov. Udpegningen ventes at ske tidligst ved udgangen af 2017.

Et gammelt træ har langt større værdi for skovenes truede arter end unge træer. For eksempel slår hulrugende fugle og flagermus sig kun ned i gamle træer. Samtidig har et gammelt træ tykkere bark og pletter med råddent ved, hvor et rigt insekt- og svampeliv kan udfolde sig.


 
Her har Naturstyrelsen under Miljøministeriet netop fældet et bøgetræ på omkring 125 år i Gribskov i Nordsjælland.
© Søren Wium-Andersen Forstør
Naturstyrelsen har aktuelt fældet en masse gamle ege- og bøgetræer rundt om i de danske statsskove. På billedet ser man omkring 125 år gamle bøgetræer fældet i Gribskov i Nordsjælland.
© WWF/Jan Kjærgaard Forstør
En meget stor del af de gamle træer på 100-200 år, som Naturstyrelsen fælder, sælges som flis eller brænde.
© WWF/Jan Kjærgaard Forstør
- Fældningstoppet bør løbe minimum indtil udpegningen af de 25.000 hektar urørt skov er på plads, siger WWF Verdensnaturfondens programleder for skov og biodiversitet Bo Normander.
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus