Ansvarligt produceret palmeolie | WWF Denmark

Ansvarligt produceret palmeolie rel=
Pak Godi, a smallholder farmer who is affilaited with Musim Mas via their KKPA smallholder scheme shows harvested palm fruit, Riau, Sumatra. The small oil palm farmers, who belong to a smallholder collective affiliated with Musim Mas, are currently working toward RSPO certification.
© James Morgan / WWF International

Hvad er ansvarligt produceret palmeolie?

RSPO-certificering sikrer, at etableringen af oliepalmeplantager sker på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde - til glæde også for skovens dyr.
RSPO-kriterier for ansvarlig produktion af palmeolie pålægger virksomhederne at minimere de negative virkninger, palmeolieplantagerne ellers har på natur, miljø og mennesker.

Læs mere om principperne bag RSPO-certificering på RSPO's egen hjemmeside

Et af de vigtigste RSPO-kriterier er, at man ikke må rydde primære (urørte) skove, områder, der indeholder betydelige koncentrationer af biodiversitet (f.eks. truede arter), skrøbelige økosystemer og områder, som er fundamentale for at møde basale eller traditionelle kulturelle behov i lokalsamfundet (områder med høj bevaringsværdi).

Andre RSPO-principper indebærer et signifikant reduceret forbrug af pesticider, stop for skovafbrænding; sikring af arbejdstageres rettigheder i henhold til lokale og internationale regler samt information- og høring af lokalsamfundene. Alt dette skal ske før der bliver plantet ​​nye plantager.
partner,støt,banner 
	© WWF
© WWF
 
	©  James Morgan  / WWF International
A view over the palm oil plantation, photograped from a fire tower, Musim Mas, Riau, Sumatra. The palm oil plantation is owned by the Indonesian palm oil producer Musim Mas and has been certified according to RSPO criteria for sustainable palm oil production.
© James Morgan / WWF International