Soja | WWF Denmark

SojaSoja Landbrug rel=
Large soy (Glycine max) monoculture and a cloudy sky, in the region of Roda Velha, Bahia, Brazil.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Tropisk skov i kødet

WWF arbejder for at den fodersoja, som danske og europæiske svin, kyllinger og køer bliver fodret med, ikke medfører afskovning.

Det er de færreste der ved det, men fodersoja er en af de primære årsager til at naturskovsområder - herunder regnskove - bliver ryddet i Sydamerika.

Kæmpe arelaer med sojalandbrug

Sojaproduktionen dækker globalt set et areal på over 1 million kvadratkilometer. I løbet af blot et par årtier er store skovområder, græsarealer og savanne blevet omlagt til sojalandbrug. Sydamerikas soja-areal alene voksede i perioden fra 1990-2010 fra 17 millioner hektar til 46 millioner hektar - hovedsagelig på land konverteret fra naturlige økosystemer. Alt dette og meget mere, kan man læse om i WWF's rapport: The Growth of Soy.

Lokalbefolkningens helbred sættes også på spil

Når skovområder bliver fældet i Sydamerika til fordel for sojaproduktion, går det oftest ud over de steder, som har den rigeste biodiversitet og er tættest befolket af oprindelige folk. Landbefolkninger og oprindelige folk fortrænges og de må rejse til nye områder. Højt forbrug af pesticider i sojaproduktionen er mistænkt for alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen.   

Ansvarlig sojaproduktion

Soja er den mest proteinrige afgrøde per hektar, sammenlignet med andre afgrøder. Løsningen er derfor ikke at stoppe med at producere soja.

Produktionen skal derimod være ansvarlig og tage hensyn til miljø, natur og lokalbefolkningen. De krav til ansvarlig produktion, der ligger under RTRS-certificering, bør være den laveste fællesnævner.

WWF følger arbejdet i RTRS nøje og presser på for, at standarden konstant forbedres. Vi er i vedvarende dialog med dialog med dansk landbrug herhjemme. Desuden arbejder WWF for at certificeringen bliver mere synlig blandt virksomheder, myndigheder og forbrugere over hele verden.

Danmarks rolle

Den danske kødproduktion er ganske betydelig i forhold til landets ringe størrelse.
Faktisk er vi verdens 13. største importør af sojabønner. De bruges bl.a. til at fodre de næsten 30 millioner svin, der produceres i Danmark hvert år. Det danske forbrug af fodersoja er omkring 1,4 millioner tons om året.