Ansvarligt produceret soja | WWF Denmark

Ansvarligt produceret sojaSoja Brasilien rel=
Dry soy plantation over a blue sky with clouds, Barreiras, Brazil.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Standarder for ansvarlig soja

RTRS-certificeringen blev stiftet på WWF's initiativ i 2006 og organisationen arbejder i dag for at skabe globale standarder for, hvornår og hvordan, soja bliver produceret på en ansvarlig måde.

Soja er en af de mest proteinrige afgrøder per hektar sammenlignet med andre afgrøder og er der et utrolig udbytterigt landbrugsprodukt. Løsningen er derfor ikke at stoppe med at producere soja. Men sojaproduktionen skal ske på en ansvarlig måde, der tager hensyn til skov, natur og lokalbefolkningen.
 

Roundtable of Responsible Soy

RTRS-certificering stiller en række krav til den soja som bliver produceret. Kriterierne omfatter en lang række miljømæssige og sociale forhold. Kravene til sojaproduktionen kan være højere end de kriterier, RTRS sætter. Men RTRS er baseret på en multistakeholder-proces, standerden er i en konstant forbedringsproces og der er uafhængig trediepartsverificering. Alt i alt er RTRS en af de bedste løsninger til at skabe forandringer i markedet. Derfor følger WWF arbejdet i RTRS nøje, ligesom vi arbejder for at certificeringen bliver mere synlig blandt virksomheder, myndigheder og forbrugere over hele verden.
 

Alle led i produktionskæden er med

Aktører i hele soja-leverandørkæden er med i organisationen: producenter, raffinaderier og andre forarbejdningsvirksomheder, ngo’er, statslige institutioner,  detailhandelen osv. RTRS har i dag 150 medlemmer på internationalt plan. Herunder tre danske medlemmer.
 

 

Arla er en af de få danske medlemmer af RTRS.

Nogle af principperne bag RTRS-certificeringen er

  • Beskyttelse af natur og miljø -herunder forbud mod udvidelse af sojamarker i områder med høj bevaringsværdig værdi - dvs. med høj biologisk mangfoldighed  

  • Bedre arbejdsrettigheder og ansvarlige arbejdsforhold for de lokale 

  • Samarbejde med lokale befolkninger

  • Anvendelse af de bedst tilgængelige dyrkningsmetoder

  • Holdbar og langsigtet økonomisk planlægning.