Amazonas | WWF Denmark

Amazonas rel=
© WWF

Indiens størrelse to gange

Regionen Amazonas dækker et areal på 6,7 millioner km2 i mere end 8 lande: Brasilien, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela og Fransk Guyana. Arealet svarer til Indiens størrelse to gange.
Amazonas omfatter den største tilbageværende tropiske regnskov i verden. Dens indviklede spind af liv er hjemsted for hver tiende art på jorden - fra mere end 100.000 kendte arter af insekter (samt formentlig flere hundredtusinde udkendte insekter) og næsten 40.000 plantearter.
I regionen Amazonas befinder der sig adskillige forskellige typer af skove: nogle er tætte, jungle-lignende regnskove, andre er åbne skove med palmer, og andre er åbne skove med masser af lianer. Omkring halvdelen af klodens tilbageværende tropiske regnskov findes i Amazonas.

Regnskoven Amazonas

Det område, der betegnes som biomen Amazonas (en biom er en meget stor sammenhængende naturtype) er overvejende dækket af meget tæt og fugtig tropisk skov men med relativt mindre inklusioner af andre typer af vegetation såsom savanne, flodsletteskove, overdrev, moser, bambus- og palmeskove.

Et artsrigt hot spot

Områdets samlede antal af pattedyr, fugle, krybdyr og padder, som findes på tværs af økosystemerne, er imponerende. I perioden 1999-2009 blev der identificeret 1200 nye arter af planter og hvirveldyr. Endvidere lever mindst 10% af verdens kendte plante- og dyrearter her.

Lokalbefolkningen

Flere end 30 millioner mennesker bor i området, og mange er afhængige af skoven og dens floder for at kunne eksistere. Amazonas er hjemsted for mere end 30 millioner mennesker, der lever på tværs af en stor region opdelt i ni forskellige nationale politiske systemer. Ifølge de oprindelige folks organisationer i Amazonas ( COICA ) består omkring 9% ( 2,7 millioner ) af Amazons befolkning stadig af oprindelige folk opdelt i mere end 300 forskellige grupper.

Det største antal ferskvandsfisk

Som Jordens største vandløbsopland, er floden Amazonas kilden til omkring en sjettedel af alt det vand, der flyder ud i havet fra verdens floder. Amazonas-floden udgør 15-16 % af verdens samlede udledning af ferskvand i havene. Den har en samlet længde på mere end 6.600 km og med sine hundredvis af bifloder og vandløb indeholder den det største antal ferskvandsfisk i verden.

Amazonas er vigtig for klimaet

Amazonas spiller også en stor rolle i jordens klima - ikke blot som et massivt kulstoflager - men også på den måde, den påvirker nedbørsmønstre. Klimamodeller forudsiger, at skovrydning i Amazonas kan føre til tørke og fejlslagen høst på tværs af Amerika, og muligvis i andre landbrugsområder så langt væk som Europa.

Årsager til afskovning

Sojaproduktion er blot én af en række årsager til afskovningen i Amazonas. Andre trusler er etablering af græsområder til kvægopdræt, udvikling af store brande, lovlig og ulovlig skovhugst, asfalterede veje osv. De komplekse underliggende årsager til skovtab omfatter diskussion og kamp om jordbesiddelse, kriminalitet (direkte og gennem hvidvaskning af penge fra ulovlig tømmerhugst), fattigdom og befolkningstilvækst. 
Soja Brasilien 
	© Adriano Gambarini / WWF-Brazil
Dry soy plantation over a blue sky with clouds, Barreiras, Brazil.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil

Sojaens korstog

Trods nogle vellykkede initiativer for at reducere sojaens indvirkning, udgør den forsat en trussel mod verdens største regnskov.

Liste over nyopdagede arter i Amazonas 2010-2013

 rel=
© WWF