Chiquitano | WWF Denmark

Chiquitano rel=
© WWF
Chiquitanos tager sit navn fra de indfødte grupper, Chiquitanos, som beboede området under den europæiske kolonisering.
Bolivias lidet kendte tørre skove hører til de mest truede økosystemer på Jorden - og Chiquitano-skoven er det største sammenhængende område af økosystemet sund tør skov , som man kan finde på kloden i dag.
De tørre skove i Bolivia og Brasilien er blandt de rigeste tørre skovøkosystemer i verden. Områder med tør skov er karakteriseret ved at have en relativt lav luftfugtighed og ved at have dag- og nattemperaturer, som ikke har de store udsving. Oversvømmelser og brande er almindelige i denne region, og mange af træerne kan modstå midlertidig oversvømmelse eller har brandsikkert bark.

Et overflod af liv

Den største del af intakt Chiquitano-skov finder man i Bolivia, selvom der stadig findes små klatter i Brasilien og Paraguay. Selvom træerne er uden regn og blade i visse dele af året indeholder de tørre skove en utrolig overflod af liv - herunder mange endemiske arter. 

Det gamle og unikke område huser en bred vifte af spændende dyrearter, herunder f.eks. puma (Puma concolor), mankeulv (Chrysocyon brachyurusen) og kæmpebæltedyr (Priodontes maximus).

Trusler mod skoven

Den største trussel mod Chiquitano-skoven kommer fra kvægdrift og mekaniseret landbrug, selv om minedrift også er en vigtig årsag til skovrydning.

Dyrkningen af soja tog fart i begyndelsen af 1990'erne, hvor det blev et udtrykkeligt mål for et udviklingsprojekt finansieret af Verdensbanken.

Sojaens hidsige indtog

Sojadyrkning i Bolivia er fortsat med at stige hurtigt med næsten 6 procent hvert år. Jord og arbejdskraft er billige her i forhold til andre sydamerikanske lande. Disse faktorer har bidraget væsentligt til den stigende udvidelse af sojaproduktionen.

I de senere år er disse udgifter steget betydeligt, hvilket kan begrænse den fremtidige udbygning af soja. Over halvdelen af sojaproduktion i Santa Cruz er ejet af ikke-bolivianere, og en fjerdedel ejes af brasilianere.