Den atlantiske skov | WWF Denmark

Den atlantiske skov rel=
© WWF
 
	© WWF-Brazil / Adriano Gambarini
Red Brocket (Mazama americana), Carlos Botelho State Park, visited during a Field Trip in the Atlantic Rainforest, São Paulo, Brazil.
© WWF-Brazil / Adriano Gambarini
Den atlantiske skov tilhørte en gang en af verdens helt store skovområder, beliggende langs kysten i Brasilien, i det østlige Paraguay og den nordøstlige dele af Argentina . Århundreders skovrydning har imidlertid reduceret den til en brøkdel af sit oprindelige areal og den resterende skov er derudover stærkt fragmenteret.
Trods øget beskyttelse af skovene i Brasilien og Paraguay udgør sojaproduktion fortsat en alvorlig trussel mod den resterende del af den atlantiske skov, som er en af de mest sårbare og mangfoldige skove på Jorden.

En spektakulær biodiversitet

Ikke desto mindre er den atlantiske skov stadig uhyre rig på biodiversitet med over 8.000 kendte endemiske arter af dyr og planter og mange forskellige menneskelige kulturer.

Den atlatiske skovs spektakulære dyreliv omfatter bl.a. jaguaren (Panthera onca) , flere arter af myreslugere, lavlandstapiren (Tapirus terrestris), den gyldne løvetamarin (Leontopithecus rosalia) samt flere fuglearter, end der findes i hele Europa.

Den er også hjemsted for 263 kendte arter af padder, der ikke findes andre steder på Jorden. Over halvdelen af skovens træarter er unikke for denne region, og blot en enkelt hektar kan rumme hele 450 forskellige træarter.

Brasiliens atlantiske skov

Den atlantiske skov i Brasilien menes oprindeligt at have dækket omkring 130 millioner hektar. Det originale område er blevet stærkt reduceret, og det vurderes, at det resterende skovområde nu kun dækker 7-16 % af det oprindelige areal.

I dag består skovområdet for det meste af isolerede fragmenter på op til 50 hektar til trods for, at der har været genvækst af ung sekundær skov og bestræbelser på restaurering. I 1993 blev den atlantiske skov i Brasilien omfattet af en lovligbeskyttelse og yderligere fældning blev forbudt i 2003.

Paraguays atlantiske skov

Paraguays atlantiske skov var i 2000 skrumpet til mindre end en fjerdedel af sine oprindelige 8,7 millioner hektar - og tabene fortsætter. WWF Verdensnaturfondens seneste skøn tyder på, at kun 13% af den oprindelige atlantiske skov i Paraguay er tilbage.

Argentinas atlantiske skov

Argentina indeholder de største tilbageværende intakte områder af den atlantiske skov med mere end én millioner ha i både offentlige og private arealer - ikke desto mindre blev næsten en halv million ha tabt mellem 1973 og 2006.

Årsager til skovrydning

Der er flere årsager til tab af den atlantiske skov – herunder opdyrkning, kvægdrift, skovbrug, konvertering til plantager og vejbyggeri. Men sojaen spiller en stadig større rolle i takt med at tidligere tiders afgrøder formindskes. Dyrkning af sojabønner, kvægdrift og etablering af plantager er de væsentligste årsager til fragmenteringen af skoven.

Mens den brasilianske del af den atlantiske skov heldigvis ikke længere bliver ryddet i væsentlig grad, undergår den argentinske del af den atlantiske skov stadig rivende skovrydning som følge af agerbrug, kvægdrift , skovhugst, konvertering til plantager og vejbyggeri.

Sojalandbrugets rolle

Sojalandbruget er ikke vokset i nævneværdig grad i regionen, men som Argentinas vigtigste landbrugsafgrøde er sojalandbrug uløseligt forbundet med ændringer i arealanvendelsen. I Paraguay tillod regeringen i 2004 et moratorium i den østlige del af landet, der har reduceret afskovningsraten i den atlantiske skov med 90%. Moratoriet er blevet forlænget flere gange, senest til 2018.
 
	© Jeffrey A. Sayer / WWF
Peat swamp forest, coastal atlantic forest Mata Atlantica South São Paulo State, Brazil
© Jeffrey A. Sayer / WWF