Gran Chaco | WWF Denmark

Gran Chaco rel=
© WWF
Gran Chaco har stor biologisk mangfoldighed med sine omkring 3.400 plantearter, 500 fuglearter, 150 arter af pattedyr og 220 krybdyr- og paddearter.
En varm, tør slette på omkring 100 millioner hektar - gran chaco består af en bred vifte af habitater fra tørre torneskove og kaktusser til palmesavanner, der er oversvømmet i den våde sæson.
Gran chaco er et skovområde med en usædvanlig biodiversitet og unikke økologiske processer. Områdets cirka 100 millioner hektar er placeret i de fire sydamerikanske lande: Argentina (den største del), Bolivia, Paraguay - og en lille del af Brasilien.

Området ligger mellem breddegraderne 18 ° S til 31 ° S - mellem hvilke der er bred vifte af landskaber; herunder græsarealer, sumpe, tørre og oversvømmede savanner, moser, bjerge, floder og en stor flade af skove og buskområder. Den centrale beliggenhed i Sydamerika er desuden et vigtigt tilflugtssted for mange trækfugle. 

Chacoen er gradvist blevet omdannet gennem en lang periode, men ændringerne i den naturlige vegetation er accelereret i de seneste år. Omkring 12%-15 % af det naturlige chaco-landskab er blevet omdannet til landbrugsarealer.

Massiv skovrydning

I løbet af bare 30 år er 1,2-1,4 millioner hektar af Gran Chaco blevet ryddet udelukkende i Argentina. Det er svarer til en skovrydningsrate på 2,2 % om året.

En af årsagerne er, at i takt med at kontrollen er blevet strammet omkring fældning af den atlantiske skov - især i Paraguay - er presset steget på den nærliggende Gran Chaco.

Fra 2010 til 2012, for eksempel blev i alt 823.868 ha af Gran Chaco ryddet i de tre største lande – herunder 75 procent i Paraguay.

Sojalandbruget: vigtigste årsag

Udvidelsen af landbrug, som i høj grad er drevet af soja, er den største trussel mod de naturlige økosystemer i Gran Chaco. I Argentina er sojaproduktionen den vigtigste årsag til skovrydning. Voksende efterspørgsel på markedet kombineret med innovationer såsom genmodificering, manglende jordbearbejdning og andre teknologiske ændringer har gjort dyrkning i tørre og mindre produktive områder mere levedygtige.

Moratorium forskyder afskovning

I 2004 lovgav regeringen i Paraguay om det såkaldte Forest Conversion Moratorium for at beskytte den atlantiske skov i Paraguay, er soja i regionen i stigende grad blevet dyrket på jord, der tidligere har været brugt til kvæg.

Moratoriet vedrører nemlig kun beskyttelse af skov og ikke af andre landskaber såsom savanner. Dermed har et uventet resultat af moratoriet været en massiv udvidelse af kvægdrift i Gran Chaco, med yderlige skovrydning som konsekvens.

Soja bliver nu også dyrket direkte i den paraguayanske chaco og presset på gran chaco ser ud til at fortsætte med at stige i takt med at infrastrukturen i regionen udvikler sig hurtigt.