Tømmer | WWF Denmark

TømmerFSC Skov Mexico Tømmer Skovhugst Træ rel=
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF

FSC-mærket er garant for bæredygtig skovdrift

At træ er lovligt, er ikke nødvendigvis det samme, som at træet er bæredygtigt. WWF var med til at stifte FSC-mærket, der sikrer både bæredygtighed og lovlighed.
Tømmer og træ er i mange henseender et ansvarligt og klimavenligt materiale til f.eks. byggeri og møbelproduktion. WWF Verdensnaturfonden vil gerne fremme brugen af træ og støtter bæredygtigt skovbrug – både i Danmark og i udlandet.

WWF og andre grønne organisationer peger på FSC som den mest ambitiøse standard, for bæredygtig skovdrift. Ved en FSC certificering sikres sporbarheden af træets oprindelse, hvilket sikrer at det er dokumenterbart bæredygtigt træ.

WWF arbejder sammen med andre interesseorganisationer i Danmark, for at vedtage en politik for offentlige indkøb, som sikrer at staten udelukkende køber FSC-mærket træ som garant for bæredygtigt skovbrug. 

Hvad betyder FSC-mærket?

  • FSC-certificering er en forretning, man kan leve af – både som skovejer, arbejder og producent. FSC har blot den bonus, at natur og mennesker får bedre levevilkår.
 
  • Alle typer skov kan FSC-certificeres - lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager. Grundlæggende garanterer mærket, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
 
  • FSC indebærer, at dele af skoven fredes helt, så truede dyr og planter sikres. Det betyder bl.a., at oprindelige folk (som indianere og samer) bibeholder deres ret til at bruge skoven. Hvis de har hellige steder i skoven, bliver disse også friholdt for fældning.
 
  • Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft. Lokale arbejdere bliver uddannet, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn, de kan leve af.
 
  • Alt træ kan spores tilbage til skoven, og alle led mellem skoven og forbrugeren certificeres.