Illegal tømmerhandel | WWF Denmark

Illegal tømmerhandel rel=
Tømmer
© *
På trods af gode tiltag er handel med illegalt tømmer stadig et globalt problem – WWF Verdensnaturfonden presser på for at sikre virkningen af handelsregulativer.

Størstedelen af den globale afskovning og illegale skovhugst finder sted i de tropiske skove i Sydamerika, Afrika og Sydøstasien. På verdensplan stammer 15-30 % af træet på markedet fra illegale kilder.

Den illegale skovhugst har fatale konsekvenser for biodiversiteten og de lokale samfund og oprindelige folk der lever i og af skovene. Derfor har WWF Verdensnaturfonden gennem en årrække arbejdet for at komme ulovlighederne til livs. 

På den måde undgås, at bordplader og gulvbrædder i danske hjem og arbejdspladser potentielt har degradering eller udryddelse af vigtige levesteder, for både dyr og mennesker, på samvittigheden.

Et vigtigt skridt i den rigtige retning var den EU lov (European Timber Regulation, EUTR) imod ulovlig tømmerhandel, der trådte i kraft i marts 2013. Omdrejningspunktet for denne lov er EU-initiativet FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), der sikrer handel af træ under partnerskabsaftaler med tømmerproducerende lande, der forpligter sig til lovlighed og sporbarhed i deres skovsektor.  

Derved, kan de lande EU har indgået aftaler med, sælge træ til EU-lande med en tilhørende FLEGT-licens som garant for, at træet er lovligt.

Når EU stiller skarpt på deres import sender det et signal til den globale træindustri og forhåbentlig kan det være med til at danne præcedens – men der er ingen tvivl om, at det ikke løser hele problemet på globalt plan. Derfor arbejder WWFs mange landekontorer tilstadighed regionalt og lokalt for at sikre ansvarlighed i skovsektoren på globalt plan.

 

Størrelsen af de økonomiske tab

Når træ bliver fældet uden tilladelser og smuglet ud af landet, går regeringer samtidig glip af store skatte- og toldindtægter.
Ifølge Verdensbanken løber det samlede globale tab ved illegal tømmerhugst op på 10-15 milliarder US dollars om året for stater, virksomheder og skovejere. Halvdelen af beløbet stammer fra mistede statsindtægter i form af skatter og afgifter.

Globale summer går tabt

EU’s handel med illegalt medfører alene et globalt tab på tre milliarder dollars. De store summer, som regeringer går glip af, kunne i stedet have været brugt til at udvikle en - ikke bare lovlig, men også - bæredygtig skovdrift.

Endvidere underminerer den ulovlige handel den lovlige, fordi det illegale træ presser priserne i bund.

FSC Cameroon Træ Skov Tømmer 
	© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK
FSC certified sawn wood at Pallisco logging compamy, East province, Cameroon. Most of this will go to Europe where there is increasing demand for FSC certified sawn timber.
© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Illegal tømmerhandel

Tømmerhugst er illegal, når fældning, transport, forarbejdning eller salg er i modstrid med national lovgivning.