Vilde dyr | WWF Denmark


Panda Dyr 
	© © Susan A. Mainka / WWF

Bevarelse af vilde dyr

WWF arbejder over hele kloden for at beskytte truede dyrearter. I denne sektion kan du blive klogere på WWF’s fokusarter og den natur, de lever i. Ofte fokuserer vi på velkendte dyrearter som tiger, panda og næsehorn, men at beskytte dem berører samtidig tusindvis af andre værdifulde arter. Alt liv i regnskov, koralrev, ørken og tundra hænger sammen i store komplekse og utrolige økosystemer. Derfor beskytter du ikke kun tigeren, når du f.eks. er Tigerpartner, men hele det fantastiske naturlandskab, som de lever i.

WWF’s fokusarter 

WWF fokuserer på en gruppe af arter som er særligt vigtige – enten for det økosystem de lever i, eller for mennesker.

Arter som isbjørn, haj, tiger og jaguar spiller afgørende roller i fødekæden som toprovdyr. Isbjørn og hajer regulerer f.eks. i sæl- og fiskebestande. Ved at beskytte dem sikrer man en sund balance gennem hele fødekæden.

Dyr som elefanter er helt grundlæggende for deres levesteder. De understøtte og stabiliserer økosystemet på en måde, så både elefanterne og alle de andre arter der lever på savannen kan leve og fungere optimalt. Derfor er der masser af arter der får stor gavn af deres beskyttelse.

Sneleoparden er en art, der lever i 12 forskellige lande og bevæger sig over store afstande. Ved at beskytte sneleoparden beskytter man samtidig hele det bjerglandskab, som den lever i. Samtidig beskytter man også sneleopardens byttedyr og mange andre dyr, der lever i de kæmpestore landskaber i de centralasiatiske lande. 
 
Nogle arter, f.eks. havskildpadder, er særligt vigtige for lokale samfunds levevis. Havskildpadderne udgør en kulturel, men også en økonomisk værdi for lokalsamfund, hvor turisme skaber en vital indtægt for mennesker. Ved at beskytte havskildpadderne, og støtte op omkring bæredygtig turisme, sikrer vi både havskildpaddernes overlevelse og, at kystsamfund fortsat kan drage nytte af havskildpadderne på en bæredygtig vis.
    

To forskellige grupper af fokusarter

Flagskibsarter

Ikoniske dyrearter som tiger, panda og elefanter kender næsten alle mennesker til. De har ofte en stor kulturel og æstetisk værdi for os. Mange mennesker får en stor lyst til at beskytte naturen, fordi man gerne vil gøre noget godt for disse arter. Flagskibsarterne er utroligt vigtige, da de bringer fokus på jordens store naturværdi.

Fodsporsarter 

Mange arter er truede af menneskers overudnyttelse af jordens naturressourcer. Tun bliver i stor stil overfisket, og koraller dør som konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning. Der er masser af arter, som bliver negativt påvirket af menneskets fodspor, men som desværre nemt kan blive glemt, fordi de ikke er smukke eller nuttede. Men de har akut behov for beskyttelse, og derfor er de en del af WWF’s fokusarter.
     

Fokusarterne i WWF verdensnaturfonden

I denne sektion kan du læse om 10 af de mest kendte og elskede fokusarter. Der findes viden om arterne og deres udbredelse, hvorfor de er vigtige, hvorfor de er truede og hvad WWF gør for at beskytte dem. WWF Verdensnaturfonden har også lavet 10 faktaark, der er ideelle til undervisningsmateriale eller blot for at få stillet sit nysgerrighed omkring hvorledes din støtte hjælper dyrene og de naturområder de lever i.
 
	© Frédy Mercay / WWF
Tiger
© Frédy Mercay / WWF
Elefant Afrika Dyr 
	© Martin Harvey / WWF
Afrikansk savanneelefant
© Martin Harvey / WWF
 
	© Steven Kazlowski
isbjørn
© Steven Kazlowski
Gorilla Dyr Østafrika 
	© naturepl.com /Andy Rouse / WWF
Bjerggorilla
© naturepl.com /Andy Rouse / WWF
 
	© © Martin Harvey / WWF