Om dyrenes status | WWF Denmark


Dyr Tiger 
	© Ola Jennersten / WWF

Om dyrenes status

En arts status bliver anset som værende truet når IUCN (International Union for Conservation of Nature) har vurderet den til at være enten ’sårbar’, ’truet’ eller ’kritisk truet’. Der er nogle kriterier der skal være opfyldt, når en arts status bliver vurderet:

IUCN-kategorier

 • Ikke truet (LC – least concern)

  Arten er ikke i fare for at blive truet, fordi det samlede antal er stabilt eller stigende. Ofte er arter der er mange i antal, eller arter der er meget udbredt, i denne kategori.

 • Nær-truet (NT – near threatened)

  Arten opfylder ikke kravene til at være ’sårbar’, ’moderat truet’ eller ’kritisk truet’, men der er stor risiko for at den vil opfylde kravene indenfor den nærmeste fremtid.

 • Sårbar (VU – vulnerable)

  En art er sårbar når det samlede antal er blevet formindsket med 30-50 % indenfor de sidste 10 år eller inden for tre arts-generationer*.

 • Moderat truet (EN – endangered)

  En art er moderat truet når det samlede antal er blevet formindsket med 50-70 % indenfor de sidste 10 år eller inden for tre arts-generationer*.

 • Kritisk truet (CR – critically endangered)

  En art er kritisk truet når det samlede antal er blevet formindsket med 80-90 % indenfor de sidste 10 år eller inden for tre arts-generationer*.

*Man vurderer artens status efter den tidsperiode der er længst. F.eks. er tre mariehøne-generationer kun omkring 3 år og derfor vurderer man den ud fra udviklingen de sidste ti år. Tre savanneelefant-generationer er derimod 75 år, så for elefanterne vurderer man ud fra tre generationer.