FN's verdensmål | WWF Denmark

FN's 17 verdensmål
Alle ledere i verden godkendte i september 2015 17 globale FN mål for at sikre en bæredygtig udvikling i både den rige og fattige del af verden. De 17 verdensmål er historiske og ambitiøse og de skal gennemføres i alle lande i verden – ikke kun i fattige lande. De hænger sammen i et hele og er en samlet plan for, hvordan alle mennesker i verden kan få et godt liv uden at det ødelægger vores planet og naturens ressourcer. Målene skal opnås inden 2030, så vi har travlt.

© UM

Planen

Fattigdom og ulighed skal afskaffes, naturen til lands og til vands skal genoprettes og klimaforandringerne stoppes. Sådan kan de 17 nye verdensmål opsamles. Verdensmålene lægger rammen for, hvordan verden skal styres fra nu af og indtil 2030. Der er altså tale om en langsigtet plan for bæredygtighed, så der skabes balance mellem natur, økonomisk vækst og social velfærd for alle uden at det tager livet af planeten. De sidste 40 år har vi overforbrugt af naturens ressourcer. Vi har brugt det, der svarer til 1,5 planet, men vi har kun denne ene og den skal vi passe godt på.

Der er brug for handling nu: Med en øget befolkningstilvækst i specielt Asien og Afrika og en voksende middelklasse, der ønsker et bedre liv vil behovet for mere energi, flere velfærdsgoder mere mad og dermed mere affald og forurening ramme verden hårdt. Katastrofalt, vil mange mene, hvis altså ikke vi sørger for, at vores produktion og forbrug bliver mere bæredygtigt end det er i dag.

Bæredygtighed forstået på den måde, at vi skal fiske uden bifangst, og på legal vis, så de fangede fisk har nået at reproducere sig inden de kommer på spisebordet - så bliver fiskebestandene ikke udryddet. At vi kun bruger ren energi, som sol- og vindenergi, der ikke forurener, når millioner af flere verdensborgere skal kunne tænde for lys, tv’et eller køleskabet – så mindskes CO2 udslippet.

De 17 mål:

1. Afskaf fattigdom 
2. Stop sult 
3. Sundhed og trivsel 
4.
 Kvalitetsuddannelse 
5. Ligestilling mellem kønnene 
6. Rent vand og sanitet 
7. Grøn energi 
8. Anstædige jobs og økonomisk vækst. 
9. Industri, innovation og infrastruktur

10. Mindre ulighed 
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats 
14. Livet i havet 
15. Livet på land 
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
17. Partnerskaber for handling.

WWF og verdensmålene

WWF ønsker at bidrage til en verden, hvor ”mennesker lever i harmoni med naturen” og det er netop det verdensmålene kan hjælpe med til at opnå. Derfor er vi i WWF glade for de nye verdensmål og arbejder aktivt sammen med andre danske og udenlandske organisationer, for at EU og den danske regering og virksomheder gør hvad der skal til for at leve op til målene. 

Men vi skal huske, at vi som borgere i den rige del af verden også skal tage et ansvar for vores egen adfærd, eget forbrug og affald, så vi kommer til at leve mere bæredygtigt. Det vil gavne både os selv, naturen, klimaet og de stadig alt for mange mennesker i verden, som ikke har mulighed for at spise sig mætte hver dag, som ikke er begunstiget af menneskerettigheder og som kæmper for at de selv og deres børn skal få en bare nogenlunde tilværelse.

Nogle af de vigtige mål for miljø og natur er mål nr. 7: Grøn energi, 12: Ansvarlig produktion og forbrug, 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet og 15: Livet på land.

© Anne Burlund, WWF

"WWF har arbejdet målrettet efter at få mere fokus på naturen og miljøets betydning for udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Derfor er vi i WWF også stolte over, at det arbejde har bidraget til at miljømæssige mål spiller så vigtig en rolle i de nye verdensmål." - Jacob Fjalland, chef for WWF's ulandsarbejde.

Artikler om FN's verdensmål

Grønland Klimaforandringer Is Arktis

Ørsted og WWF går sammen om at passe på kloden

I et nyt partnerskab vil energiselskabet Ørsted og miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden arbejde sammen om at bekæmpe konsekvenserne af ...

25 Aug 2018 Læs mere »
Naw Yoe Lay, 48 år og en af de fem solingeniører

Solsøstrene fra Myanmar - fra husmødre til solingeniører

I en verden, hvor ressourceknaphed er en realitet, er Myanmar et slaraffenland. Landet bugner af naturressourcer – her er store skove, vilde dyr, ...

05 Apr 2018 Læs mere »
panda in tree

Stigende temperaturer kan udslette halvdelen af arterne i verdens vigtigste naturområder

Halvdelen af arterne i verdens vigtigste naturområder kan være væk i løbet af 2080’erne, hvis vi fortsætter med at udlede lige så mange drivhusgasser ...

14 Mar 2018 Læs mere »
Plastic bag on coral head. Indo-Pacific Ocean.

WWF hiver global sejr hjem for verdens plastikfyldte have

​Medlemslandene i FN’s Miljøforsamling er netop blevet enige om at sætte en stopper for plastik i verdenshavene. Resolutionen om havaffald, som ...

07 Dec 2017 Læs mere »